TOÁN LỚP 4 LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 138 139

     

Bài 1 trang 138, bài xích 2, 3, 4, 5 trang 139 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài rèn luyện chung (tiếp). Một kho đựng 23450kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau mang ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho sót lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?


Bài 1 trang 138 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

*

Lời giải:

Phép tính c) đúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 138 139

Phép tính a), b) không đúng vì ý muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng chủng loại số.

Phép tính d) không nên vì mong muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số đầu tiên nhân cùng với phân số máy hai đảo ngược.

Bài 2 trang 139 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

(eqalign& a),,1 over 2 imes 1 over 4 imes 1 over 6;,,, cr & b),,1 over 2 imes 1 over 4:1 over 6; cr & c),,1 over 2:1 over 4 imes 1 over 6 cdot cr )

Lời giải:

(eqalign& a),,1 over 2 imes 1 over 4 imes 1 over 6 = 1 imes 1 imes 1 over 2 imes 4 imes 6 = 1 over 48;,,, cr & b),,1 over 2 imes 1 over 4:1 over 6 = 1 imes 1 over 2 imes 4:1 over 6 cr&= 1 over 8 imes 6 over 1 = 1 imes 6 over 8 imes 1 = 6 over 8 = 3 over 4; cr & c),,1 over 2:1 over 4 imes 1 over 6 = 1 over 2 imes 4 over 1 imes 1 over 6 cr&= 1 imes 4 imes 1 over 2 imes 1 imes 6 = 4 over 12= 1 over 3 cdot cr )

Bài 3 trang 139 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính: 

(eqalign& a),,5 over 2 imes 1 over 3 + 1 over 4; cr & b),,5 over 2 + 1 over 3 imes 1 over 4; cr & c),,5 over 2 - 1 over 3:1 over 4 cdot cr )

Lời giải:

(eqalign& a),,5 over 2 imes 1 over 3 + 1 over 4 = 5 imes 1 over 2 imes 3 + 1 over 4 cr&= 5 over 6 + 1 over 4 = 20 over 24 + 6 over 24 = 26 over 24 = 13 over 12 cr & b),,5 over 2 + 1 over 3 imes 1 over 4 = 5 over 2 + 1 imes 1 over 3 imes 4cr& = 5 over 2 + 1 over 12 = 30 over 12 + 1 over 12 = 31 over 12 cr ) 

( displaystyle c),,5 over 2 - 1 over 3:1 over 4 = 5 over 2 - 1 over 3 imes 4 over 1 )

( displaystyle= 5 over 2 - 1 imes 4 over 3 imes 1 = 5 over 2 - 4 over 3 )( displaystyle= 15 over 6 - 8 over 6 = 7 over 6 ) 

Bài 4 trang 139 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Người ta cho 1 vòi nước rã vào bể chưa tồn tại nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai rã vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Phương pháp:

- Coi bồn tắm khi đầy nước là 1 đơn vị.

- Tính số phần bể đã có nước = số phần nước tan vào bể lần trước tiên + số phần nước rã vào bể lần lắp thêm hai.

Xem thêm: Đặt Câu Có Hình Ảnh Nhân Hóa Và 5 Câu Có Hình Ảnh So Sánh, Đặt Câu Có Hình Ảnh So Sánh Về Đồ Chơi

- Số phần bể chưa xuất hiện nước = 1 - số phần bể đã bao gồm nước.

Lời giải:

Tóm tắt

Lần vật dụng nhất: ( displaystyle 3 over 7) bể

Còn lại: .... Phần bể?

Bài giải

Coi bể nước khi đầy nước là (1) solo vị.

Số phần bể tất cả nước là:

( displaystyle 3 over 7 + 2 over 5 = 29 over 35) (bể)

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là: 

(1 - displaystyle 29 over 35 = 6 over 35) (bể)

Đáp số: ( displaystyle6 over 35) bể.

Bài 5 trang 139 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Một kho đựng 23450kg cà phê. Lần đầu lôi ra 2710kg cà phê, lần sau rước ra gấp đôi lần đầu. Hỏi vào kho còn sót lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp:

- Tính số cà phê lấy ra lần sau = số cà phê mang ra lần đầu ( imes; 2).

Xem thêm: Soạn Bài Hai Tam Giác Bằng Nhau Sgk Trang 110 112, Hai Tam Giác Bằng Nhau

- Tính số cà phê kéo ra hai lần = số cà phê kéo ra lần đầu (+) số cà phê mang ra lần sau.