Toán Lớp 4 Trang 144 Luyện Tập Chung

     

Bài 1, 2 trang 144, bài 3, 4 trang 145 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài luyện tập chung. Bài bác 4. Chu vi của hình chữ nhật là 56m, chiều nhiều năm là 18m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 144 luyện tập chung


Bài 1 trang 144 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

Trong hình trên:

a) AB cùng DC là nhị cạnh đối điện tuy vậy song với nhau ☐.

b) AB vuông góc cùng với AD ☐.

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông ☐.

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh cân nhau ☐.

Lời giải:

a) Đ ;

b) Đ ;

c) Đ ;

d) S .

Bài 2 trang 144 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Trong hình thoi PQRS (xem hình vẽ):

*

a) PQ cùng SR không bằng nhau ☐.

b) PQ không song song với PS ☐.

Xem thêm: Phía Đông Châu Đại Dương Giáp Với Đại Dương Nào Sau Đây? Đông Á Tiếp Giáp Với Đại Dương Nào Sau Đây

c) những cặp cạnh đối diện tuy vậy song ☐.

d) bốn cạnh đều đều nhau ☐.

Lời giải:

a) ""PQ với SR không bằng nhau"" là phát biểu sai, ghi S.

b) ""PQ không tuy vậy song với PS"" là tuyên bố đúng, ghi Đ.

c) "Các cặp cạnh đối diện tuy vậy song" là tuyên bố đúng, ghi Đ.

d) "Bốn cạnh đều bởi nhau" là tuyên bố đúng, ghi Đ. 

Bài 3 trang 145 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

Trong những hình trên, hình có diện tích s lớn độc nhất là:

A. Hình vuông vắn B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành D. Hình thoi

Lời giải:

Diện tích hình vuông là:

( 5 imes 5 = 25 ;(cm^2) )

Diện tích hình chữ nhật là:

( 6 imes 4 = 24;(cm^2) )

Diện tích hình bình hành là:

( 5 imes 4 = 20;(cm^2) )

Diện tích hình thoi là:

( dfrac6 imes 4 2 = 12;(cm^2) )

Ta có: ( 25cm^2 > 24cm^2>20cm^2>12 cm^2).

Vậy hình vuông vắn có diện tích s lớn nhất.

Chọn giải đáp A.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 5 Tuần 30 Thuần Phục Sư Tử, Tập Đọc: Thuần Phục Sư Tử

Bài 4 trang 145 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Chu vi của hình chữ nhật là 56m, chiều lâu năm là 18m. Tính diện tích của hình chữ nhật.