Toán Lớp 6 Tập 2 Luyện Tập Trang 19

     

Tiếp tục làm bài luyện tập Quy đồng mẫu những phân số giải bài 32, 33 trang 19; bài 34, 35, 36 trang 20 SGK Toán 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 luyện tập trang 19

Mục đích: Rèn tài năng quiđồng mẫu mã số những phân số , nỗ lực được các bước tiến hành qui đồng mẫu các phân số .

Xem thêm: Lý Thuyết Dòng Điện Trong Kim Loại, Tổng Hợp Hay Nhất

Giải thành thạo những bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không thật 3 chữ số)

Bài 32. Quy đồng mẫu các phân số:

a) -4/7, 8/9, -10/21 b) 5/23.3, 7/23.11

Giải: a) mẫu số Chung = BCNN (7;9;21)=32.7=63

Thừa số phụ: 63:7=9; 63:9=7; 63:21=3

*

b) chủng loại số chung: 23 .3 . 11 = 264

*

Bài 33. Quy đồng mẫu những phân số

a) 3/-20, -11/-30, 7/15; b) -6/-35, 27/-180, -3/-28

a) MSC: 60


Quảng cáo


*

b) MSC: 140

*

Bài 34. Quy đồng mẫu các phân số:

a) -5/5, 8/7; b) 3, -3/5, -5/6 c) -9./7, -19/15, -1

HD: a) Ta có -5/5 = -1 (-7/7 = 1) đề xuất -5/5 = -7/7; 8/7

b) 3 = 90/30; -3/5 = -18/30; -5/6 = -25/30


Quảng cáo


c) -9/7 = -135/105, -19/15 = -133/105, -1 = -105/105

Bài 35. Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) -15/90, 120/600, -75/150; b) 54/-90, -180/288, 60/-135

a) Ta có:

15/90, 120/600, -75/150

⇔ -1/6, 1/5, -1/2

Mẫu chung: 30⇔-5/30; 16/30; -1/2 = -15/30

b) 54/-90, -180/288, 60/-135

⇔ -54/90, -180/288, -60/135⇔ -3/5, -5/8, -4/9MSC = 360⇔ -216/360; -255/360; -160/360

Bài 36. Đố vui: hai bức hình ảnh dưới trên đây chụp những di tích lịch sử nào?

*
Cho các dãy phân số sau:
*

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng số rôi đoán dìm phân số thứ bốn của dãy đó; viết nó dưới dạng buổi tối giản rồi viết chữ cái ở hàng đó vào ô tương xứng với phân số ấy sống hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa điểm của nước ta được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới vào năm 1999.Chẳng hạn, ở hàng đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng chủng loại ta được 2/10, 3/10, 4/19 cần phân số thứ tư là 5/10. Nó bao gồm dạng về tối giản 1/2, cho nên vì vậy ta điền chữ N vào nhị ô ứng với số 50% trên hình 6.

Xem thêm: Để Đo Chiều Dài Của Dây Người Ta Dùng, Đơn Vị Đo Là Gì

*

*

*

Điền vào ô trống được như sau:

*

HỘI AN MỸ SƠN: Đây là 2 địa danh rất khét tiếng của việt nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền thống thế giới vào khoảng thời gian 1999.