TOÁN LỚP 7 ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

     
Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm y tỉ lệ nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ như thế nào

Xem lời giải
Bạn đang xem: Toán lớp 7 đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm hai đại lượng y và x tỉ lệ thành phần nghịch với nhau...

Xem giải mã


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x cùng y tỉ lệ thành phần nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem giải thuật


bài bác 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x cùng y là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem giải thuật


bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một khu nhà ở hết 168 ngày. Hỏi 28 người công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải thuật


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy đội A cần sử dụng x máy cày (có thuộc năng suất) nhằm cày ngừng một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã
Xem thêm: Truyện Yêu Đến Mức Mất Tất Cả, Top 25 Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Oxygen Có Những Tính Chất Nào, Oxygen Có Tính Chất Nào Sau Đây

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.