Toán lớp 8 tập 1 bài 1 trang 5

     

Hướng dẫn giải bài 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài xích tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân solo thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân với phép chia những đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 1 bài 1 trang 5

A. Một số kiến thức cơ bản

Muốn nhân một đơn thức với một nhiều thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài bác tập SGK nhân solo thức với đa thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện nay phép nhân, rút gọn gàng rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = -6 và y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có mức giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

Xem thêm: Liên Kết Câu Liên Kết Đoạn Văn Luyện Tập ), Luyện Tập: Liên Kết Câu Và Liên Kết Đoạn Văn

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5;

– Được từng nào đem nhân cùng với 2;

– Lấy hiệu quả trên cộng với 10;

– Nhân kết quả vừa tìm được với 5;

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu gọi số tuổi là x thì ta có công dụng cuối cùng là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất tác dụng cuối cùng được đọc lên đó là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc hiệu quả cuối cùng, thì tôi chỉ vấn đề bỏ đi một chữ số 0 ngơi nghỉ tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn gọi là 140 thì tuổi của bạn là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn gàng biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh dấu x vào ô cơ mà em mang đến là lời giải đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy khắc ghi x vào ô trống tương ứng với 2a.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngữ Văn 8 Bài 5 Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội

———

Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản các em phải nhớ khi làm bài xích tập

1. Phép tắc nhân 1-1 thức với nhiều thức:

Muốn nhân một solo thức cùng với một đa thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng những tích với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Nhắc lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N