Tôi muốn bỏ đi thật xa

     
thỉnh thoảng tôi mong mỏi bỏ đi thiệt xa. Bạn bè ngoảnh ngơ như fan xa lạ. Bạn mình bao năm chăn gối. Hiện giờ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời gọi thấu. Tiền khô cháy túi gồm ai gọi ta?Nhiều khi bỏ đi như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao ước mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Chưa yêu đương, không lần thương ghi nhớ một người. Bây giờ tình đến với tôi, như mây lãnh đạm mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết yêu mến rồi yêu. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Fan đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Bao gồm chăng chỉ là mơ thôi!


Bạn đang xem: Tôi muốn bỏ đi thật xa


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Những Câu Thơ Có Sử Dụng Từ Ngữ Địa Phương, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Có Từ Ngữ Địa Phương

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Trộm Tốt Trộm Xấu Lồng Tiếng, Trộm Tốt Trộm Xấu

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.