Tổng Các Góc Trong Một Hình Bình Hành Bằng

     
Cách 5: Chứng minh tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm mỗi đường.

Bạn đang xem: Tổng các góc trong một hình bình hành bằng

AC giảm BD tại O

O là trung điểm của AC

O là trung điểm của BD

=> ABCD là hình bình hành

II . Bài toán ví dụ :

Bài toán 1: cho hình bình hành ABCD . Lấy các điểm E , F , H , G lần lượt trên AB , BC , CD , DA làm sao để cho AE = CH , BF= DC a) Hãy kể các hình bình hành tất cả trong hình  b) minh chứng AC , BD , EH , FG cắt nhau tại trung điểm của từng đoạn 

Giải

*
a, chứng minh được tam giác AEG= tam giác CHF(c.g.c) vì thế GE=FH(cặp cạnh tương ứng) (1) chứng minh tương tự ta được tam giác BEF= tam giác DHG(c.g.c) vì vậy EF=HG(cặp cạnh tương ứng) (2) từ (1) và (2) suy ra tứ giác EFHG là hình bình hành.b, Xét hình bình hành ABCD tất cả AC; BD là đường chéo, chúng cắt nhau trên I cho nên vì thế AC; BD giảm nhau trên trung điểm của từng đoạn (a) hay AI=CI; BI=DI chứng minh được tam giác AIE= tam giác CIH(g.c.g) vì thế IE=IH(cặp cạnh tương ứng) do đó AC;EH giảm nhau trên trung điểm của mỗi đoạn (b) còn mặt khác ta bao gồm EH; FG là đường chéo cánh của hình bình hành EFHG mà I là trung điểm của EH bắt buộc I cũng chính là trung điểm của FG giỏi EH; FG giảm nhau tại trung điểm của mỗi đoạn (c) từ bỏ (a); (b); (c) suy ra AC; BD: EH;FG giảm nhau tại trung điểm của từng đoạn(đpcm).

 

 Bài toán 2: đến hình bình hành ABCD. Tính số đo những góc  a) biết góc A là 110 độ b) góc A-góc B là 20 độ

Giải

Ta bao gồm Theo đinh lí tổng những góc trong tứ giác ta có:

III . Bài tập từ luyện:

bài xích 1: cho hình bình hành ABCD. điện thoại tư vấn I,K theo máy tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, ck ở E cùng F. Minh chứng rằng DE = EF = FB.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học Lớp 3 Học Kỳ 2 Môn Tin Học Lớp 3 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Tin Học Năm Học 2018

bài xích 2: mang đến hình bình hành ABCD có góc A = α > 90°

*
. Ở phía kế bên hình bình hành, vẽ những tam giác số đông ADF, ABE.

a, tính ;

b, chứng tỏ tam giác CEF đều.

Xem thêm: Phân Tích Nghệ Thuật Trào Phúng Trong Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (Bài Văn Mẫu 2)

bài 3: mang đến tam giác ABC gồm góc A = 60⁰ . Dựng phía bên cạnh tam giác ABC những tam giác số đông ABE với ACF, rồi dựng hình bình hành AEDF. Chứng tỏ tam giác BCD đều.

bài bác 4: mang lại hình bình hành ABCD. Gọi E, F là trung điểm của AB với CD. Hotline M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Minh chứng rằng:

a, EMFN là hình bình hành

b, những đường trực tiếp AC, EF, MN đồng quy.

bài 5: minh chứng rằng vào một tứ giác bất kì, những đoạn thẳng nối trung điểm của hai tuyến phố chéo, trung điểm của các cặp cạnh đối giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

nội dung bài viết gợi ý:
1. Đường phân giác trong tam giác 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 3. Một trong những dạng toán lớp 8 cơ bản ôn tập trước kỳ thi thời điểm cuối kỳ 4. Một số điều nên biết về nhì tam giác đồng dạng của toán lớp 8 5. Những dạng toán phần Đa diện, diện tích đa thức của toán lớp 8 6. Những dạng toán phương trình đựng dấu giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của toán lớp 8 7. Cách thức phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử