TỔNG CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 3

     

Học tốt Toán lớp 3, Bài: tín hiệu chia hết mang đến 3. Đến hiện giờ các bạn có thể nhận viết được số chia hết mang đến 2, 5 cùng 9 rồi đúng không nào? cuối cùng trong phần dấu hiệu chia hết này sẽ là tín hiệu chia hết mang lại số 3. Vậy bọn chúng mình cũng khám phá xem số có điểm sáng như nào sẽ chia hết cho cha nhé!

Mục tiêu quan lại trọng

Kiến thức cần đạt được sau khi ngừng bài học là là : 

Biết cách chỉ ra được các số phân tách hết mang đến 3 tốt khôngVận dụng thuộc với những dấu hiệu chia hết đang học bên trên để giải các bài toán khó

Lý thuyết buộc phải nhớ Bài: dấu hiệu chia hết đến 3

Dấu hiệu chia hết mang đến 3

Các số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết cho 3 thì phân tách hết cho 3.

Chú ý: Các số bao gồm tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không phân tách hết cho 3.

Nếu tổng các chữ số của số