Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Bài 20

     

Câu hỏi 2 :

Cấu chế tác của hộp động cơ đốt trong bao gồm có: " href="https://noithatvinhxuan.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23911-cau-tao-cua-dong-co-dot-trong-gom-co.html">Cấu chế tạo ra của động cơ đốt trong bao gồm có: 

A.Hệ thống thoa trơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

B.Hệ thống cung ứng nhiên liệu với không khí.

Xem thêm: Tập Đọc Hội Thổi Cơm Thi Ở Đồng Vân, Tập Đọc: Hội Thi Thổi Cơm Ở Đồng Vân

C.Hệ thống phân phối khí.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Trang 46 Tập 2, Luyện Từ Và Câu

D.Hệ thống làm mát.


Câu hỏi 4 :

Động cơ đốt trong có khả năng: " href="https://noithatvinhxuan.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23932-dong-co-dot-trong-co-kha-nang.html">Động cơ đốt trong gồm khả năng: 

A.Biến sức nóng năng thành cơ năng

B.Biến năng lượng điện năng thành cơ năng

C.Biến năng lượng điện năng thành nhiệt năng

D.Biến nhiệt độ năng thành điện năng


Câu hỏi 5 :

Động cơ Điêzen 4 kì trước tiên được ra đời vào thời hạn nào ?" href="https://noithatvinhxuan.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/23936-dong-co-diezen-4-ki-dau-tien-duoc-ra-doi-vao-thoi-gian-nao.html">Động cơ Điêzen 4 kì thứ nhất được ra đời vào thời gian nào ?
*