TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 BÀI 31

     

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 bài xích 31 (có đáp án): biện pháp mạng tứ sản Pháp cuối cụ kỉ XVIII (phần 3)

Câu 21.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 31

mon 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền ách thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

A.Quân chủ lập hiến

B.Dân chủ

C.Cộng hòa tứ sản

D.Dân chủ tư sản

Hiển thị đáp án

Câu 22. hành vi phản bội non sông của vua Lui XVI thể hiện trải qua việc

A.Xúi giục bầy phản hễ nổi loạn

B.Câu kết với phong loài kiến nước ngoài sẵn sàng tấn công nước Pháp

C.Âm mưu khôi phục cơ chế chuyên chế và hiếm hoi tự phong kiến

D.Phê chuẩn chỉnh Hiến pháp

Hiển thị đáp án

Câu 23. Lực lượng lên cụ quyền lãnh đạo phương pháp mạng tính từ lúc sau ngày 10 – 8 – 1792 là

A.Đại tứ sản (phái Lập hiến)

B.Quý tộc tư sản hóa

C.Tư sản công thương nghiệp (phái Girôngđanh)

D.Tư sản vừa và nhỏ tuổi (phái Girôngđanh)

Hiển thị đáp án

Câu 24. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A.Giải quyết được sự việc ruộng đất cho nông dân

B.Xử tử vua Lui XVI, tùy chỉnh chế độ cùng hòa

C.Ban hành chính sách phổ thông đầu phiếu cho toàn bộ mọi công dân

D.Chiến win thù trong giặc ngoài

Hiển thị đáp án

Câu 25. Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện

A.Vua Lui XVI bị xử tử

B.Cách mạng tư sản Pháp đã đạt mức đỉnh cao

C.Phái Giacôbanh lên vậy quyền lãnh đạo biện pháp mạng

D.Hiến pháp bắt đầu được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

Hiển thị đáp án

Câu 26.

Xem thêm: Khối Khí Chí Tuyến Rất Nóng Được Kí Hiệu Là A, Khối Khí Có Đặc Điểm Rất Nóng Là

Ý nào không phải là giải pháp mà tổ chức chính quyền của Rôbespie vẫn thực hiện để đưa nước Pháp quá qua cơn hiểm nghèo?

A.Xử tử vua và thê thiếp vì tội phản nghịch quốc

B.Giải quyết sự việc ruộng đất mang đến nông dân

C.Ban bố quyền dân công ty rộng rãi, xóa khỏi bất đồng đẳng về đẳng cấp

D.Thông qua sắc đẹp lệnh “Tổng động viên toàn quốc”

Hiển thị đáp án

Câu 27. Nền cộng hòa trước tiên ở Pháp được tùy chỉnh khi nào?

A.Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

B.Phái Lập hiến sinh sống Pháp nắm thiết yếu quyền

C.Phái Girôngđanh nắm thiết yếu quyền

D.Phái Giacôbanh nắm chính quyền

Hiển thị đáp án

Câu 28. Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao lúc nào?

A.Giai cấp tư sản Pháp giành được chủ yếu quyền

B.Giai đoạn phái Lập hiến sinh hoạt Pháp nắm thiết yếu quyền

C.Giai đoạn phái Girôngđanh nắm chủ yếu quyền

D.Giai đoạn phái Giacôbanh nắm bao gồm quyền

Hiển thị đáp án

Câu 29. Động lực đưa bí quyết mạng Pháp phát triển tới đỉnh điểm là

A.Giai cấp bốn sản

B.Quần chúng nhân dân

C.Phái Giacôbanh

D.Lực lượng quân đội phương pháp mạng

Hiển thị đáp án

Câu 30. Ý nào không thỏa xứng đáng để giải thích vì sao tiến độ phái Giacôbanh nắm thiết yếu quyền, cách mạng Pháp đạt mức đỉnh cao?

A.Giải quyết sự việc ruộng đất cho nông dân

B.Xóa vứt hoàn toàn chính sách phong kiến

C.Chiến chiến hạ thù trong giặc ngoài, bảo đảm an toàn nền độc lập dân tộc

D.Giải quyết triệt để những trách nhiệm của một giải pháp mạng tứ sản

Hiển thị đáp án

Câu 31. Ý làm sao không phản ánh đúng ý nghĩa của phương pháp mạng Pháp cuối cố gắng kỉ XVIII là

A.Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa kẻ thống trị tư sản lên chũm quyền

B.Xóa bỏ các trở mắc cỡ trên nhỏ đường cải cách và phát triển của nhà nghĩa tư bản

C.Đáp ứng nghĩa vụ và quyền lợi và củng vắt của nhà nghĩa tư phiên bản trên núm giới

D.Mở ra thời đại thắng lợi và củng nạm của chủ nghĩa tư bản trên cầm cố giới

Hiển thị đáp án

Câu 32.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Một Bài Thơ Hoặc Tác Phẩm Văn Học Mà Anh Chị Yêu Thích

Đoạn trích sau về reviews của hồ Chí Minh so với Cách mạng Pháp cuối nuốm kỉ XVIII: “Cách mệnh Pháp là …….cách mệnh tư bản,………tiếng là cùng hòa cùng dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức trực thuộc địa. Biện pháp mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn bắt buộc mưu biện pháp mệnh đợt tiếp nhữa mới hòng thoát ra khỏi vòng áp bức”.

Nội dung đoạn trích minh chứng

A.Cách mạng bốn sản Pháp cuối vậy kỉ XVIII chưa thành công

B.Hạn chế của cách mạng tứ sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

C.Mặt trái của nhà nghĩa tư bạn dạng

D.Gồm tất cả các ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3