Trong Mô Hình Quan Hệ Hàng Được Gọi Là

     

Nội dung của Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, những em vẫn được tò mò về định nghĩa mô hình dữ liệu quan hệ và những đặc trưng cơ bạn dạng của mô hình này; khái niệm csdl quan hệ, khóaliên kết giữa các bảng. Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài học.

Bạn đang xem: Trong mô hình quan hệ hàng được gọi là


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình tài liệu quan hệ

1.3. Cơ sở tài liệu quan hệ

1.4.Khóavà links giữa những bảng

2. Bài tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học tập 12


Mô hình dữ liệu là 1 tập khái niệm dùng làm mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức tế bào tả cụ thể về CSDL, hoàn toàn có thể phân phân tách các quy mô dữ liệu thành hai loại:

Mô hình lôgic(còn hotline là mô hình tài liệu bậc cao) cho diễn đạt CSDL tại mức khái niệm và mức khung nhìn, mô tả thực chất lôgic của dữ liệu được lưu lại trữ;Mô hình thứ lí(còn hotline là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho diễn tả CSDL ở mức vật lí, vấn đáp cho câu hỏi "Dữ liệu được giữ trữ như thế nào?".

Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập mang đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến đổi nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL.


Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan lại hệ) được E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong tầm ba mươi năm quay trở về đây, các hệ CSDL thành lập theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàng cùng các cột thể hiện tin tức về một nhà thể.Các cột biểu thị các trực thuộc tính của đơn vị và tên cột thường là tên gọi của trực thuộc tính.Mỗi hàng biểu lộ cho một cá thể, bao gồm một bộ các giá trị tương ứng với những cột.Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bạn dạng ghi vào một bảng.Các kết quả tra cứu kiếm thông tin qua tầm nã vấn dữ liệu giành được nhờ triển khai các thao tác làm việc trên dữ liệu.Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong những bảng bắt buộc thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được tất cả hai cỗ nào vào một bảng như là nhau trả toàn.

Xem thêm: Sử Dụng Hợp Lí Điện Năng Gồm Mấy Cách, Sử Dụng Hợp Lý Điện Năng


a. Khái niệmCơ sở tài liệu được thiết kế dựa trên quy mô dữ liệu quan tiền hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng làm tạo lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ hotline là hệ QTCSDL quan tiền hệ.b.Các đặc trưng của một quan liêu hệ

Một quan hệ nam nữ trong hệ csdl quan hệ có những đặc trưng thiết yếu sau:

Mỗi quan hệ có tên để phân minh với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất với không biệt lập thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên rành mạch và không tách biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính đa trị: 1 trực thuộc tính tương ứng trong không ít bộ giá chỉ trị;

Phức hợp: Một ở trong tính gồm 2 giá trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là ngôi trường (cột);Bộ là bạn dạng ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là 1 tập trực thuộc tính có một hay 1 số thuộc tính của bảng có hai tính chất:Không có hai bộ (khác nhau) trong bảng có giá trị đều nhau trên khoá.Không có tập bé thực sự làm sao của tập nằm trong tính này còn có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng có thể có nhiều khóa. Trong những khóacủa một bảng bạn ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan liêu hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, quý giá của mọi cỗ tại khóa bao gồm không được nhằm trống.Các hệ QTCSDL tình dục kiểm soát điều này và bảo đảm sự đồng hóa dữ liệu, kiêng trường hợp thông tin về một đối tượng người sử dụng xuất hiện nay hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc do vậy về dữ liệu có cách gọi khác là ràng buộc trọn vẹn thực thể (hay hotline ngắn gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào vào dục tình lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá trị các dữ liệu.Nên chọn khoá chính là khoá gồm ít ở trong tính nhất.c. Links giữa những bảng

Thực hóa học sự links giữa các bảng là dựa vào thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra các điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ giới tính Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan lại hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem bao gồm có các trường dữ liệu, các bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì tài liệu trong ngôi trường khoá chính là duy nhất.Các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một đk nào đó, hoàn toàn có thể thực hiện trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở tài liệu quan hệ

Câu 2

Trong database quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Xem thêm: Giải Bài 46 Trang 76 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 46 Trang 76 Sgk Toán 7 Tập 2

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp bao gồm 50HS nên gồm 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định trực thuộc tính đa trị với phức hợp.