TRONG PASCAL TỪ KHÓA ĐỂ KHAI BÁO THƯ VIỆN LÀ

     
" class="title-header">Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ bỏ khóa Var cần sử dụng để: A. Khai báo hằng B. Khai báo thư viện C. Khai báo thay đổi D.


Bạn đang xem: Trong pascal từ khóa để khai báo thư viện là

*

45 điểm

Trần Tiến


Trong ngôn từ lập trình Pascal, trường đoản cú khóa Var sử dụng để:A. Khai báo hằngB. Khai báo thư việnC. Khai báo biếnD. Khai báo thương hiệu chương trình


Xem thêm: Bài 1 Trang 94 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 94 Tập 1 Trang 93+94

*Xem thêm: Mở Bài Người Lái Đò Sông Đà Gián Tiếp Bài Người Lái Đò Sông Đà

Trả lời:Trong ngữ điệu lập trình Pascal, trường đoản cú khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi trở thành dùng trong lịch trình đều bắt buộc khai báo tên cùng kiểu dữ liệu. Mỗi trở thành chỉ được khia báo một lần.Đáp án: C