Trung Bình Nhân Là Gì

     
Bài viết này buộc phải thêm chú thích bắt đầu để kiểm hội chứng thông tin. Mời các bạn giúp hoàn thiện nội dung bài viết này bằng cách bổ sung ghi chú tới những nguồn đáng tin cậy. Những nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Bạn đang xem: Trung bình nhân là gìTrung bình nhân (trong toán học) tốt Số trung bình nhân (trong thống kê), là một trong bố trung bình Pythagoras, nhị trung bình cơ là trung bình cùng và vừa phải điều hòa.

Định nghĩa

Trung bình nhân của n số thực lớn hơn không x1, x2,…, xn > 0 là:

x 1 ⋅ x 2 ⋯ x n n = ( ∏ i = 1 n x i ) 1 / n displaystyle sqrtx_1cdot x_2dotsb x_n=bigg (prod _i=1^nx_ibigg )^1/n

*
x_1cdot x_2dotsb x_n}=bigg (prod _i=1^nx_ibigg )^1/n}" title="Trung bình nhân là gì? chi tiết về mức độ vừa phải nhân mới nhất 2021 10">Trung bình nhân luôn luôn nhỏ dại hơn hoặc bằng trung bình cộng.

Xem thêm: Khái Niệm Cầu Được Gọi Tắt Cho Cụm Từ Nào ? A Khái Niệm Cầu Được Gọi Tắt Cho Cụm Từ Nào

Log của vừa đủ nhân là trung bình cộng của log:

ln ⁡ < ( ∏ i = 1 n x i ) 1 / n > = ∑ i = 1 n ln ⁡ x i n displaystyle ln left=frac sum _i=1^nln x_in

*
=frac sum _i=1^nln x_in}" title="Trung bình nhân là gì? cụ thể về mức độ vừa phải nhân mới nhất 2021 11">

Trung bình nhân có hệ số

Trong một trung bình nhân có hệ số, các số x1, x2,…, xn thay vày nhân thẳng với nhau (tức là mỗi số có lũy thừa 1) thì trước đó sẽ lấy lũy vượt theo những hệ số với lấy căn bởi tổng các hệ số. Gồm nghĩa la:

Với các hệ số α1, α2,…, αn > 0.

Đặt

α = α 1 + α 2 + ⋯ + α n displaystyle alpha =alpha _1+alpha _2+cdots +alpha _n

*
.

Xem thêm: Nguyên Nhân Cơ Bản Gây Ra Áp Suất Chất Khí ? Nguyên Nhân Cơ Bản Gây Ra Áp Suất Của Chất Khí Là

Trung bình nhân của những số x1,…, với hệ số α1,…, là:

x 1 α 1 x 2 α 2 ⋯ x n α n α displaystyle sqrtx_1^alpha _1x_2^alpha _2cdots x_n^alpha _n

*
x_1^alpha _1x_2^alpha _2cdots x_n^alpha _n}}" title="Trung bình nhân là gì? chi tiết về vừa đủ nhân mới nhất 2021 13">

Tham khảo


^
Universität Magdeburg, German A.14 Mittelwerte. Mittlere Proportionale, page 2, image: b) (PDF-Datei), accessdate 1 May 2017
Bài viết này vẫn còn đó sơ khai. Chúng ta có thể giúp Wikipedia không ngừng mở rộng nội dung để bài bác được hoàn chỉnh hơn.

kimsa88
cf68