TRUNG ĐỘI TRƯỞNG LÀ GÌ

     
cho tôi hỏi trung team trưởng bao gồm phải gồm một phục vụ của sĩ quan tiền quân team hay không? Sĩ quan liêu quân team có cần được có tiêu chuẩn chỉnh về lý lịch hay không? Quy định điều khoản nào kể tới vấn đề này tốt không, xin cảm ơn! câu hỏi của chúng ta Đăng đến từ Long An.
*
Nội dung chủ yếu

Trung đội trưởng có phải gồm một chức vụ của sĩ quan lại quân nhóm hay không?

Căn cứ theo vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 11 nguyên tắc Sĩ quan lại Quân nhóm nhân dân việt nam 1999, được sửa đổi bởi vì khoản 2 Điều 1 khí cụ Sĩ quan lại Quân nhóm nhân dân vn sửa đổi 2008 như sau:

Chức vụ của sĩ quan1. Phục vụ cơ bản của sĩ quan gồm có:a. Trung đội trưởng;b. Đại team trưởng, chính trị viên Đại đội;c. Tè đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn;d. Trung đoàn trưởng, thiết yếu ủy Trung đoàn; chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc (sau phía trên gọi phổ biến là cấp huyện), thiết yếu trị viên Ban chỉ đạo quân sự cấp huyện;đ. Lữ đoàn trưởng, chủ yếu ủy Lữ đoàn;e. Sư đoàn trưởng, chủ yếu ủy Sư đoàn; chỉ huy trưởng vùng Hải quân, thiết yếu ủy vùng Hải quân; chỉ huy trưởng vùng công an biển, chủ yếu ủy vùng cảnh sát biển; chỉ huy trưởng Bộ chỉ đạo quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi tầm thường là cấp tỉnh), chủ yếu ủy Bộ chỉ đạo quân sự cấp tỉnh; chỉ huy trưởng Bộ lãnh đạo Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, bao gồm ủy Bộ chỉ đạo Bộ team Biên phòng cấp cho tỉnh;g. Bốn lệnh Quân đoàn, thiết yếu ủy Quân đoàn; tư lệnh Binh chủng, thiết yếu ủy Binh chủng;h. Bốn lệnh Quân khu, thiết yếu ủy Quân khu; tư lệnh Quân chủng, bao gồm ủy Quân chủng; bốn lệnh lính Biên phòng, chủ yếu ủy quân nhân Biên phòng;i. Chủ nhiệm Tổng cục, bao gồm ủy Tổng cục;k. Tổng tham mưu trưởng, nhà nhiệm Tổng cục chính trị;l. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem: Trung đội trưởng là gì

2. Chức vụ tương đương với chức vụ cơ chế tại điểm h và điểm i khoản 1 Điều này bởi Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định; chức vụ tương đương với chức vụ qui định tại các điểm a, b, c, d, đ, e với g do bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quy định.

Theo đó, Trung nhóm trưởng theo lao lý trên là một trong trong các chức vụ của sĩ quan.

*

Trung nhóm trưởng (Hình tự Internet)

Sĩ quan lại quân nhóm khi đạt cung cấp Úy thì gồm bao nhiêu bậc?

Căn cứ theo luật pháp tại Điều 10 cách thức Sĩ quan Quân nhóm nhân dân nước ta 1999 như sau:

Hệ thống cấp độ quân hàm sĩ quanHệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan liêu gồm bố cấp, mười nhì bậc:1. Cấp Uý tất cả bốn bậc:Thiếu uý;Trung uý;Thượng uý;Đại uý.2. Cấp Tá tất cả bốn bậc:Thiếu tá;Trung tá;Thượng tá;Đại tá.3. Cung cấp Tướng gồm bốn bậc:Thiếu tướng, chuẩn chỉnh Đô đốc Hải quân;Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;Đại tướng.

Theo đó, Sĩ quan làm cho Trung team trưởng khi đạt cấp Úy thì cần vượt qua 4 bậc trước lúc thăng lên một cấp cho mới.

Xem thêm: Phần Tên Chương Trình Nhất Thiết Phải Có, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng

Cấp Uý tất cả bốn bậc:

- thiếu uý;

- Trung uý;

- Thượng uý;

- Đại uý.

Ngành sĩ quan quân đội có những nhóm như thế nào theo điều khoản hiện hành?

Căn cứ theo hình thức tại Điều 9 khí cụ Sĩ quan liêu Quân team nhân dân việt nam 1999 như sau:

Nhóm ngành sĩ quanSĩ quan liêu gồm các nhóm ngành sau đây:1. Sĩ quan tiền chỉ huy, tham mưu;2. Sĩ quan bao gồm trị;3. Sĩ quan tiền hậu cần;4. Sĩ quan tiền kỹ thuật;5. Sĩ quan chuyên môn khác.

Theo đó, ngành sĩ quan liêu quân đội bao hàm nhóm lĩnh vực như nguyên tắc trên.

Sĩ quan quân đội có cần được có tiêu chuẩn chỉnh về lý định kỳ hay không?

Căn cứ theo cách thức tại Điều 12 nguyên lý Sĩ quan liêu Quân team nhân dân nước ta 1999 như sau:

Tiêu chuẩn của sĩ quan1. Tiêu chuẩn chung:a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc và nhân dân, cùng với Đảng cùng sản việt nam và bên nước cùng hoà xóm hội nhà nghĩa Việt Nam; có niềm tin cảnh giác bí quyết mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn hành tốt mọi trọng trách được giao;b) có phẩm chất đạo đức phương pháp mạng; đề nghị kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương chủng loại chấp hành mặt đường lối, công ty trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh dân chủ, duy trì nghiêm kỷ giải pháp quân đội; kính trọng và cấu kết với nhân dân, cùng với đồng đội; được quần bọn chúng tín nhiệm;c) Có chuyên môn chính trị, khoa học quân sự và kĩ năng vận dụng sáng tạọ nhà nghĩa Mác - Lê nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, mặt đường lối, quan điểm, công ty trương của Đảng với Nhà nước vào trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo ra quân nhóm nhân dân; có kiến thức về văn hoá, khiếp tế, xóm hội, điều khoản và các nghành khác; bao gồm năng lực vận động thực tiễn đáp ứng nhu cầu yêu cầu nhiệm vụ được giao; giỏi nghiệp chương trình huấn luyện theo quy định đối với từng chức vụ;d) bao gồm lý định kỳ rõ ràng, tuổi đời với sức khoẻ cân xứng với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.2. Tiêu chuẩn cụ thể so với từng công tác của sĩ quan vì cấp có thẩm quyền quy định.

Theo đó, sĩ quan quân team có cần được có tiêu chuẩn về lý định kỳ rõ ràng, tuổi đời với sức khoẻ cân xứng với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan liêu đảm nhiệm.

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Gà Trưa Học Tốt Ngữ Văn 7 Tập 1 Bài 13 (Trang 148)

Xem văn bản hợp nhất những quy định được sửa đổi bổ sung cập nhật nêu trên tại Văn bản hợp tốt nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 đúng theo nhất cách thức Sĩ quan lại Quân đội quần chúng Việt Nam. (Lưu ý văn bản hợp nhất chưa hẳn là văn bạn dạng quy phi pháp luật, không được dùng làm căn cứ).