TRUYỆN CƯỚI NHANH VỚI THIẾU GIA ÁC MA

     

Chương 21 Tôi gồm miễn cưỡng em sao?

Tần Di giãy giũa ao ước đẩy anh rabảo anh chớ quản cô, tuy thế anh cănbản không lưu ý vẫn sống chết ôm chặt rước cô.

Bạn đang xem: Truyện cưới nhanh với thiếu gia ác ma

Bà Nghiêm thấy nắm càng phátcáu, hung hăng tấn công mấy roi rồi mớithở phì phò ngồi xuống.

“Dịch Trạch anh tất cả sao không?Dịch Trạch!” Tần Di xoay đầu nhìnthấy dung nhan mắt anh white bệch nhưnganh vẫn cười không đồng ý nhìn cô, “Vợ ơi,anh ko sao!”

Bà Nghiêm đến cùng vẫn chính là đaulòng chú ý Nghiêm Dịch Trạch để bạn làmđưa hai bạn về phòng.

Xem thêm: Game Ai Là Triệu Phú 2017 - Game Ai La Trieu Phu:Amazon

Bà Nghiêm tự mình bôi thuốc choNghiêm Dịch Trạch nói anh hãy nghĩngơi cẩn thận, lúc này mới quay ngườira ngoài, trước cơ hội đi còn tảo sangnhìn Tần Di lần khần là gồm ý gì.

Xem thêm: Truyện Tiểu Thư Quậy Phá Và Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Bà Nghiêm và quản gia vừa đi khỏi thìtrong phòng chỉ từ lại hai người.

“Anh có sao không?”

Thấy anh ở lỳ sinh sống trên chóng
TzZhCvcamMRZu+dm5aKgshCZUJSJtNJv0+dVNyBOPerQ8lgKUmnl2Y7b8bkUa4UxZXAt64IUedHeLvomxPa6b0/CZPbgeRmwHYrTLfXAyHQmYPNAoqHT5ZhDcNGrclB8s7TDexk4biQ+8Z/B1tUp5JxfSRWtztUreayzEcgnLK20S7AuhupoPaABHhFc+JHGudXTzNudWCsCe+eZz6hwFYJJ+RjMHeKx0nTc2sUi8qgBOg5v2EJhTp8kIBWBDx/b0/zaiD9DFs86P70kbSdw1u5b789m+m00L23E+U/sDoGslzuk2z2ULJUYUNEG1G+PpwA01tyj+SNNeH02UIpw6+ySM40WkTNNpjCph5zN8mGLUd6D08pyyAdEMxbqm+TSiOLWSCWSEiezyKs1ymu60/pVnHBnTEEO/Kp7IXWCz0RxvSS/jCRFkdSvMjBlh4IwzO7cvREIOOrHZoVW2sBNoXvLjoj8Ag0c3wAmiNgMM2clftABurjra19CBAOX+uU2JlgatqpzwszoXdjVoffV9gW8YS2sdkhyn7pN63bgvLtliEkJfVS7zwaAjspIs6lqbzxUsHhtJLwyXDTXk2+lkZiDhxjR7ndUmh8GewOSpIwLTQTjfbum9F4iQPCznmMofOhOSUm4lJtLS8RJ3FWEygdNm3dG8wZX5xkx8l6YOwPYpSNm6N4DMsKiYlsdzsEylFJr9PgixU7tUDN28sLnaBhDcT5JIN0jSqq55mPQZAaanPzsuQkRx1urbpe7uPgJg3Jw2nvyKfMocb/9O3PqEFbsDKCo30UfVFmRcl+ig4heAlg51O4m69cUbhi/Il4cipkiOOaF84315FGMEBSCmdoYanqDZ1g+h1WF+WubXDhEVb7d2HfNALnQTE1daCBn76ye8Hjr64mYRs0V4e04kEs0e9HbfWdUk/wP9FM3uEqW3ucWh4LHvhGuY+zmUjYht8i0VRQIGIQHTk8ZDM9efW3xyEAlse43nPC3qE1C9Eu9ZfKAf7A87glkLR0fyBES3z50UaODXUrnZd6/SbxIuXE+xW56LH8tEwRqwlBYD1Z93ZXWZYU35fncGjwaDzQ87HMxFvPOSJdihCJtfKLMA8/7EnaailVAhI34P7089OWkTmk0nZI6hEDznG+GotiBcxzlz+Tl06Lsq6wX5UTwwyzaF7jcgQxSNE8OOIaBa3doDXiMzwRLZahALxjPAWDyxeSer/DUdTgURtn/HHKkEnSUBM6nYScS5r63+7jR5yB44IW04Ado2T9sxd4I2UgFhVuhvyBtEv5YUzgALZX3PPtQxdrFm/pb8m3edVQ1o11y6pwKrkwd0QvxS7SzaNLRmZ/M/9cJxFWNIH7ARmGTODSbP5bqex0Ag2yxJ0D0qZqjwPPieq3XKXuL+1V24BaYTNWFgU3bfMAAtPeZ/uLzkBfbz7lfZ5cPBHkzTm07WyTfMK5OhXbmi+H31+rqqEzP2qShYRhZqtgexlO7jx7avy8IH/YSCP+PPqRSgWHFpbklNp+TfiVE3sqYb1D4VtGjh/74UDBLZ8iE/LJuuxCQvViZFbByAuAAzmVUNYEoTQ8rBSXGZoi8Gq0J6lIL17tgGpIesxWQUiWccbyOvTkWpFqWBus7tCw2Bw2VvOtzO5wuidXKeMlMku/GafhGjF4j95x2gzoZeMZZtH6s6Hv+RIU=
TyxhCvcK1Yr3+iTp5UF4GJCcs0MnIIN23SW5cHhhzrHf6oe74XD7Vu/8PA6AYWb4eJ2lqpUKHphPqyUvjPEerUfCR366SNmxHarJD+ICwz06b2DUA4v9x4OFJIUGrvrwvmkbrlgmCIRdZddvlwH2sHilwG2AztUrbiXoCRRkdBrvki9nhdF6aO5T06/K85uOvNXZnZmrlq6D3B7Y9b2x3lZL/xjbGPA9SZ12TsJ11pi8bUncUiY6Ao62noPpvJXR98yd0SK3FvWzRrYkbQDaQrOGexI2l3E38IK0N8jvz35cw3Wg25cOMNbFiBRKyguRhRfxl5em+QFChzN73/N09vCEKEOSJIf8gxvTVJzN6OFY1MRCCQN7yA1CNPUohx4Am+2Do+p4Gye1TvEADD/70XPOYtr0D0EH7OjrjtdMOGZmNj6wb+amQX47fBVP60Aw2szTXxEBP2NcJkQbiFc1kn3KGHoOUEVMj237Q1cj/uCXZ85lRWisj61gC83Wt0fsJ1gfHXD8H1P0nDeFeHDTFfW7fSMd8xhYmRE6NjjkX2ciVd36Nn7rXoLNY3qufwf+iUioXfWvyuOhYfUK962lEWBgR4xGRTZeE5jpaAzIbfH0y4I+YbT7PZStnHm410YCHifHU6p4k9MAqAu1SDkIBUefKm0OYF1JA1Bw915F4v6eu1/LMlHeoc3wIIStogF/2NAS7P9pxXTtUTE4ukU6JkxIcT5HIt02TCMiFWI2vwA+CPPl7UsPCd8Ab0ovR68j0eP1sYs/szo5l2xQ6HPyEFb2D6CzSx4HqBedkZWoLRjRenY+kyKaWOTpxUnv2qsaS0LpKSRkAMvpv0hToJech/ieuLIp7VL/eRNQUlwSxstYlEAVm3eMGPDTR0INBZK2dzdg8aUyCMjBbGfj4e0K2R8iXNuXv9AX2/GHb624ZcWMmW5um5HHtjO0u6W032wCdsyo8/fGnCkRj5p93oYTL2ejhZ+UwgeLpXnPjUoFvMnnUDzCfybUG6mw+ouxTmWwBT90UhXRj/v6pAjByboAHQb8naw+IKK54AYCjA9Y57eIqYXWZIEtordNyHzUjiVxpT6nVdqbComOGkUG0FzJGg4t2PQBf9qcN4W3d8k/fb6h0yuZVwq8WVG0ggkiYVcaKq1DCvjkYj7y0ag19Ym5jSXfDTdHfw0dd/h5bm8HOrmjqgaQ09u+n66j6BgO2CIgSPHWHShWp6SY5iOqUiLu2+SKUgxEHNvmJ8CF+6TH/czriYPz5qqjxqyZOcJJzh5qmV/3CntyzLAWf7Cb6ZNTqFaViJLYEiC273HIb7iniUL7sJWPphm/HgrtXa5f+vjLMsxWKzTVjOJEr6NfRoLkwPkBYnhWUBdIjo9rLaM2spy/wGB2yw==
TyxhKOGVmQWO9y3p5WN32NPUHRbwt4Yj0QSZr7qJsjZr9JnZPLtalAwIiXeVcWZXgTcxsDGGHtHMYpt/pv26ZQKsR38yMdC1E+KOvHFrl2w4T9FbHfXW5ZhJfdGLffu5HiLMKXLn38yeLZ/4RY4kMd9cAbXaGdxsJi97nZsNAI+0j/5mIzjHM+XARz6hnZ6HuzYdl3pPDjXpBOnY1b0/CpAI51B7bC67zi9vUKYhYBbwxYFyxis1S9gnGw677G8j8s9cHMq3Fu06P6FqLqWpFyYnPUJgXuA37ru0N8D1z1ZcILGpj5xcd4cuRsrIUNqJZtVcBJXu+CNNeGc2Sqh4E7jKeo4sshsID4EYRZz9ezu6l8+D5tb7Us1PNPUlhxsQxq+abW/5CG8eFSToRWv7n3grqHcgD+nSEz73xskoOERxhyn0jI4XwwYSNfGtSZYs2l9H6jsOOcjcxZiXE6zWfHWCBcvLUwIPicmgloFgpr2YdDPcWXD7a0pCBCmYvaQqr8Pit+Jw+O66UvwKEWzL6BW9vPV7IFYfFWgpMThDDTK21pyqbx02lSEPJ2UG8B6siUikX/svid+9V2afbsnLMmEp5seQ7tKrE5nTagzOx6khK8p8fVh2Xsc6xmtAnqLiinzUieQ5mtJNqKznHaLOHsEY2XEBLLY2D9jqI1iENbJX9gl46FZYJi7sL9LGCJV8n3VhtCqTjDQwxeQm2Lr+djjKKiKOY7k+AinjwIHQbgAxCPr+6wxDgKEiaBEgUPjqTerrA9lsNf8ymDGZNJU9n8wqgztSSt/IUJhADpymy2yhIFDDmmuGH3VsXFm/iR7JMZFsPMK1G4OlvlhToJecm/YNLS1Kpl3dd9pZUmYSx80W1uXHND+cBK2RVgVcL4UUujsj/i1KI9aGL2DGIJI6GNH/6lcUdmRK8faleVD2bwRZf+H1WBNcQZk0rOInhUTyOM91KyiQjB9dHh/Qg9ZMFe45QBAPFweLo/e3vE0FoECffTvOPSXvIIb+4IiKTyvxHZTgHwzRj9v3uAZwRukqFCTqEyOeyez5/l8o0xeihlk0iZ/WZY865fZTyL0NR7DrbT5lp4QEAdtltYn92Q8lwxBKjWWElHJLeYP5aQjvlH9rBshaXstlJYb8z4RbfFoan0lhGGPoMNJttOSHKgYjRCw1naIdWc1eKFm/o9GrYf8yLqHCg40zUbVAJLKE1e+7BxBqIjrfdMRcq2SH0rkReyDEbl7GR8EYbyR1/PCZ7ZH6vef/7yV/d7PMNgOdCBgumWrxg+ETJFPbNz/j9ZQU+3SNWJLHEoJs6SqKcP54OKx0N0Td+FJ23KV9yH09OL+fhb3CL9aFLAsRYWneIp5Qb/o7QUK1ihkAiGy2ag3sPUAGzDI6Mz1ac2BE9VVnToKCEdjITPNMLUPJAr2z3UY3l7xR0HigG0Wko4B6Nj+5JCzSP65UmNQrxUJGWJP+tEzMU9yUewRYG0McrlX9UK4GF/jJyIrBieJO5uKFAjXgj/Pid5+TfiVE3sqY3SCibF7qwvAbj3j4u0dZY/M+59kNrkrVHyPnn4NMQRxTK4E7xVU4xWyIdYgWdGQM6lIL1pVgGp+1w8bIUrR9gs0E3B+xq0FJt25rTl91OTXbuAi9xE01hoioZXMBRwCIOfhkgpJ3poLdSzq/tMcaGQev9N0dqBF8Rqrs91Z1vLlNunRLx8+NrNLAO2Zh+gs1Zg==