TUYỂN SINH ĐẠI HỌC DUY TÂN

     

Trường Đại học Duy Tân vừa thông báo tuyển sinh năm 2021 với 6.000 chỉ tiêu và 3 phương thức xét tuyển. Năm nay, điểm Sàn xét tuyển ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt 22 điểm, Dược 21 điểm, Điều Dưỡng 19 điểm và tất cả các ngành còn lại là 14 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết bên dưới.
Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học duy tân

Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học Duy Tân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Duy Tân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 19
2 7720201 Dược sĩ A00; A16; B00; B03 21
3 7720101 Y khoa A16; B00; D90; D08 22
4 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A16; B00; D72 22
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 14
6 7480202 An toàn Thông tin A00; A16; C01; D01 14
7 7480101 Khoa học máy tính A00; A16; C01; D01 14
8 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A16; C01; D01 14
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A16; C01; D01 14
10 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A16; V01; D01 14
11 7210404 Thiết kế thời trang A00; A16; V01; D01 14
12 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 14
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A16; C01; D01 14
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A16; C01; D01 14
15 7520201 Kỹ thuật điện A00; A16; C01; D01 14
16 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A16; C01; D01 14
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 14
18 7340404 Quản trị nhân lực A00; A16; C01; D01 14
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C01; D01 14
20 7340115 Marketing A00; A16; C01; D01 14
21 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A16; C01; D01 14
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A16; C01; D01 14
23 7340302 Kiểm toán A00; A16; C01; D01 14
24 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 14
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; D01 14
26 7510102 Quản lý xây dựng A00; A16; C01; D01 14
27 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A16; C01; D01 14
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 14
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 14
30 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; C15 14
31 7810201 Quản trị Du lịch & Khách sạn C00; A00; D01; C15 14
32 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; A00; D01; C15 14
33 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống C00; A00; D01; C15 14
34 7810101 Du lịch A00; C00; C15; D01 14
35 7229030 Văn học C00; C15; D01; C04 14
36 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; A01 14
37 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; C15; D01; A00 14
38 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; A01 14
39 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 14
40 7220204 Ngôn Ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; D72 14
41 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc D01; D08; D09; D10 14
42 7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; D01; D14; D15 14
43 7580101 Kiến trúc V00; V01; M02; M04 14
44 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; M02; M04 14
45 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 14
46 7380101 Luật học A00; C00; C15; D01 14
47 7420201 Công nghệ Sinh học B00; D08; A16; D90 14
48 7720208 Quản lý bệnh viện B00; D08; B03; A16 14
49 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A16; B00; B03 14
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02 19.5 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên
2 7720201 Dược sĩ A00; B00; B03; C02 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
3 7720101 Đa khoa A00; B00; A02; D08 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
4 7720501 Răng Hàm Mặt A00; B00; A02; D08 24 Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C02; D01 18
6 7480202 An toàn Thông tin A00; C01; C02; D01 18
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C02; D01 18
8 7480109 Khoa học dữ liệu A00; C01; C02; D01 18
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C02; D01 18
10 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C02; V01; D01 18
11 7210404 Thiết kế thời trang A00; C02; V01; D01 18
12 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; C02; C01; D01 18
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; C02; C01; D01 18
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C02; C01; D01 18
15 7520201 Kỹ thuật điện A00; C02; C01; D01 18
16 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; C02; C01; D01 18
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 18
18 7340404 Quản trị nhân lực A00; C01; C02; D01 18
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 18
20 7340115 Marketing A00; C01; C02; D01 18
21 7340121 Kinh doanh thương mại A00; C01; C02; D01 18
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 18
23 7340302 Kiểm toán A00; C01; C02; D01 18
24 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 18
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; C02; C01; D01 18
26 7510102 Quản lý xây dựng A00; C02; C01; D01 18
27 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; C02; C01; D01 18
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; C01; B00; C02 18
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; C01; B00; C02 18
30 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; C01; C02; B00 18
31 7810201 Quản trị Du lịch & Khách sạn A00; A01; C00; D01 18
32 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 18
33 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18
34 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 18
35 7229030 Văn học C00; D01; C03; C04 18
36 7310630 Việt Nam học C00; D01; C01; A01 18
37 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; A01; A00 18
38 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; C01; A01 18
39 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; A01 18
40 7220204 Ngôn Ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 18
41 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc D01; D08; D09; D10 18
42 7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; D01; D14; D15 18
43 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V06 18
44 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; V02; V06 18
45 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
46 7380101 Luật học A00; A01; C00; D01 18
47 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B03; D08 18
48 7720208 Quản lý bệnh viện B00; D08; B03; C01 18
49 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; B03; C02 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây


Xem thêm: An Toàn Thực Phẩm Là Gì Công Nghệ 6, Nhiễm Độc Thực Phẩm Là Gì Công Nghệ 6

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02 600 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên
2 7720201 Dược sĩ A00; B00; B03; C02 640 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên
3 7720101 Đa khoa A00; B00; A02; D08 640 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên
4 7720501 Răng Hàm Mặt A00; B00; A02; D08 640 Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C02; D01 600
6 7480202 An toàn Thông tin A00; C01; C02; D01 600
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C02; D01 600
8 7480109 Khoa học dữ liệu A00; C01; C02; D01 600
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C02; D01 600
10 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C02; V01; D01 600
11 7210404 Thiết kế thời trang A00; C02; V01; D01 600
12 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; C02; C01; D01 600
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; C02; C01; D01 600
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C02; C01; D01 600
15 7520201 Kỹ thuật điện A00; C02; C01; D01 600
16 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; C02; C01; D01 600
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 600
18 7340404 Quản trị nhân lực A00; C01; C02; D01 600
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 600
20 7340115 Marketing A00; C01; C02; D01 600
21 7340121 Kinh doanh thương mại A00; C01; C02; D01 600
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 600
23 7340302 Kiểm toán A00; C01; C02; D01 600
24 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 600
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; C02; C01; D01 600
26 7510102 Quản lý xây dựng A00; C02; C01; D01 600
27 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; C02; C01; D01 600
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; C01; B00; C02 600
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; C01; B00; C02 600
30 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; C01; C02; B00 600
31 7810201 Quản trị Du lịch & Khách sạn A00; A01; C00; D01 600
32 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 600
33 7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 600
34 7810101 Du lịch A00; A01; C00; D01 600
35 7229030 Văn học C00; D01; C03; C04 600
36 7310630 Việt Nam học C00; D01; C01; A01 600
37 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; A01; A00 600
38 7310206 Quan hệ quốc tế C00; D01; C01; A01 600
39 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; A01 600
40 7220204 Ngôn Ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 600
41 7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc D01; D08; D09; D10 600
42 7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; D01; D14; D15 600
43 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V06 600
44 7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; V02; V06 600
45 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 600
46 7380101 Luật học A00; A01; C00; D01 600
47 7420201 Công nghệ Sinh học A02; B00; B03; D08 600
48 7720208 Quản lý bệnh viện B00; D08; B03; C01 600
49 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; B03; C02 600
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Cây Có Hoa Có Những Cơ Quan Nào, Chúng Có Chức Năng Gì

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Duy Tan 2021-2022 chính xác nhất trên noithatvinhxuan.vn