CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 1

     
Cuốn sách: “Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam” - Tác giả: Nguyễn Văn Duy - HS: Nguyễn Gia Linh lớp 6A2


Bạn đang xem: Chương trình tuyên truyền giới thiệu sách tháng 1

*
bai_gioi_thieu_sach_thang_2_81202011.docx
*
File thứ 1: bai_gioi_thieu_sach_thang_2_81202011.docx


Xem thêm: Giải Anh 10 Mới Unit 4 : For A Better Community, Looking Back

*

Đang lưu bình luận
*Xem thêm: Phim Giấc Mơ Thiên Đường Tập 176, Giấc Mơ Thiên Đường Tập 347 Thuyết Minh

*

Tuyên truyền giới thiệu sách tháng 3-2019