Unit 1

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Unit 1

Loạt bài xích soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê những từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc về những việc làm bình thường của em, sử dụng gợi nhắc bên dưới.)

A: What time vì you often go khổng lồ school? (Bạn thường đi học lúc mấy giờ?)

B: I often go lớn school at 6.30.

A: What time vì you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What vị you often bởi in the morning?

B: I go to school.

A: What bởi you often vì chưng in the afternoon?

B: I often vì chưng my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then bởi vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up & go down to the kitchen khổng lồ boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo to lớn the field. It takes me 45 minutes khổng lồ get ready. I leave the house at a quarter past five & arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to lớn the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I bởi the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV & go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go và see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children & our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working và we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo thời điểm 4 tiếng 30. Tôi thức dậy cùng xuống phòng bếp đun nước mang lại buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc trà, kiếm được điểm tâm cấp tốc và kế tiếp dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi rời khỏi nhà thời gian 5 giờ đồng hồ 15 và cho ruộng đúng 5 tiếng 30. Tôi cày với bừa thửa khu đất của tôi, và lúc 7 tiếng 45 tôi ngủ một tí. Trong lúc nghỉ, tôi hay uống trà với chúng ta nông với hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục thao tác làm việc từ 8 tiếng 15 cho tới 10 giờ đồng hồ 30. Sau đó tôi về bên nghỉ ngơi một tí và nạp năng lượng trưa với mái ấm gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi thường xuyên nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, shop chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Công ty chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi ghép lúa. Công ty chúng tôi làm việc khoảng chừng hai giờ trước khi chúng tôi nghỉ. Cửa hàng chúng tôi làm xong quá trình lúc 6 giờ. Shop chúng tôi ăn tối lúc khoảng chừng 7 giờ, tiếp đến xem tivi cùng đi ngủ lúc khoảng chừng 10 giờ. Đôi khi công ty chúng tôi sang nhà hàng quán ăn xóm để uống trà. Shop chúng tôi tán gẫu về công việc, con cháu và planer cho mùa màng tới. Dầu ngày tất cả dài nhưng cửa hàng chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Cửa hàng chúng tôi yêu lao đụng và yêu thương thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn cách thực hiện A, B, hoặc C làm sao cho sát nghĩa với tự in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Lời Bài Hát Chuyện Tình Hoa Muống Biển Lời Bài Hát, Chuyện Tình Hoa Muống Biển

What time does he get up and what does he vì after that? (Ông ấy thức dậy thời gian mấy tiếng và làm gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 and goes down to lớn the kitchen to boil some water for his early tea.

3. What does he vì in the morning? (Ông ấy làm những gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What do Mr. Vy & his wife bởi in the afternoon? (Ông Vy với vợ làm cái gi vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc cùng với cuộc sống của chính mình không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working and they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief chú ý about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn với ghi chú vắn tắt về quá trình thường làm hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết. Sau đó so sánh bảng chú thích của em với chúng ta cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo lớn the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy và Mrs Tuyet go khổng lồ the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to lớn bed

- Sometimes visit neighbours and chat with them.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy & Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về quá trình hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết.)

Mr Vy và Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Xem Phim Chỉ Vì Yêu Có Phải Không Tập 4, Xem Phim Chỉ Vì Yêu

After dinner, they watch TV & go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well.