UNIT 3 LANGUAGE FOCUS LỚP 12

     

Phần trung tâm kiến thức về kiểu cách đánh trọng âm cùng với từ nhị âm tiết cùng ôn tập về câu thẳng - loại gián tiếp trong giờ Anh. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như lý giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng

marketing manager (n): người đứng đầu tiếp thịsuccessful (adj); thành công to promise <"prɔmis> (v): hứato break down: bị nạn, bị hỏng (xe)otherwise <"ʌđəwaiz> (conj): ví như khôngto owe : mắc nợ, nợsarcastic (adj): chế nhạo, mỉa mai, châm biếm

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

to run an office: quản lý một văn phòngto get through (to sb)liên lạc (với ai) qua điện thọainot…any more = no longer: không còn nữato be angry with sb: giận ai

III. Chỉ dẫn giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Attract: thu hútDiscuss: thảo luậnSuppose: mang lại làWaving: vẫy tayWalking:đi bộSignal: tín hiệuInstance: ví dụStudent: học sinhPolite: định kỳ sựPolice: cảnh sátBetween: Ở giữa

Practise reading these sentences:

Linda Cupple is a social worker in my village (Linda Cupple là nhân viên xã hội sinh hoạt làng tôi)William Makepeace Thakeray was a famous British writer.(William Makepeace Thakeray là 1 trong nhà văn khét tiếng ở Anh)David Warren is Linda’s teacher’s doctor. (David Warren là bs của gia sư của Linda)Janet is having a number of problems (Janet sẽ có một số vấn đề)Michael is sailing across the river. (Michael sẽ đi thuyền qua sông)Jenny is waiting for Michael lớn return. (Jenny đang ngóng Michael trở lại)

Exercise 1: Last week you met Thuan, a friend you hadn"t seen for a long time. Look at the danh mục of things he said lớn you, then tell another friend what he said. Use reported speech.

Bạn đang xem: Unit 3 language focus lớp 12

(Tuần trước bạn gặp Thuan, một fan bạn từ khóa lâu bạn ko gặp. Nhìn vào danh sách những bài toán anh ấy nói cùng với bạn, tiếp đến kể mang lại một tín đồ hạn khác hồ hết gì anh ấy nói. Dùng lời tường thuật.)

1. I’m going to work in Ho bỏ ra Minh city next July.(Tôi vẫn đến tp.hồ chí minh làm việc trong thời điểm tháng 7 năm sau)2. I work for a big company. (tôi thao tác cho một công ty lớn)3. I’m their kinh doanh manager.(Tôi là giám đốc sale của họ)4. The company has opened an office in Ho chi Minh City. (Công ty mở một văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh)5. It has been very successful.(Nó vô cùng thành công)6. I have been chosen khổng lồ run an office in District 5. (Tôi đang được chọn để quản lý và điều hành văn phòng nghỉ ngơi quận 5)7. How long have you been learning English? (Bạn vẫn học giờ Anh bao lâu rồi?)8 . I don’t have much time lớn enjoy myself. (Tôi không có khá nhiều thời gian để tận thưởng cho bạn dạng thân)9. I hope you will come và visit me in Ho bỏ ra Minh City.(Tôi mong muốn rằng chúng ta cũng có thể đến thăm tôi ở thành phố Hồ Chí Minh)10. I hope I will be successful in Ho đưa ra Minh thành phố (Tôi hy vọng là tôi sẽ thành công xuất sắc ở tp Hồ Chí Minh).

Tell your friend what Thuan said:

1. Thuan said he worked for a big company.

2. Thuan said he was their kinh doanh manager.

3. Thuan said the company had opened an office in Ho chi Minh City.

4. Thuan said it had been very successful.

5. Thuan said he had been chosen lớn run an office in District 5.

Xem thêm: Top 6 Bài Cảm Nhận Khổ Đầu Bài Thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá (8 Mẫu)

6. Thuan asked me how long I had been learning English.

7. Thuan said he didn’t have much time lớn enjoy himself.

8. Thuan hoped I would come & visit him in Ho bỏ ra Minh City.

 9. Thuan hoped he would be successful in Ho chi Minh City.

Exercise 2: Lan was angry with Tung. Tuan tried 10 help them get back together, and talked khổng lồ Lan for Tung. Read the dialogue & complete the conversation Tuan had with Tung.

 (Lan giận Tung. Tuan nỗ lực giúp họ quay lại vối nhau, và nói với Lan nỗ lực cho Tung. Đọc bài bác dối thoại và điền bài thủ thỉ của Tuan cùng với Tung.)

Tuan và Lan: (Tuấn cùng Lan)

Tuan: Lan. Tung asked me to lớn talk to lớn you.(Tùng nhờ mình rỉ tai với bạn)Lan: I don’t want khổng lồ speak to lớn him any more. (Mình không muốn thủ thỉ với anh ta nữa)Tuan: Look, Lan, Tung is really upset.(Nghe này, Lan, Tùng đang hết sức tức giậnLan: I’m upset, too. (Mình cũng tức giận)Tuan: Will you just let me tell you his side of the story? (Tại sao các bạn không để mình kể câu chuyện của phía anh ấy?)Lan: I’m not interested. He promised to go khổng lồ the cinema but he didn"t turn up. I don"t want to lớn see him again.(Mình không tồn tại hứng thú. Anh ấy vẫn hứa vẫn đến rạp chiếu phim phim nhưng anh ấy lại không xuất hiện. Mình ko muốn gặp gỡ lại anh ấy)Tuan: But Lan, his motorbike broke down.(Nhưng mà lại Lan, xe pháo máy của anh ý ấy bị hỏng)Lan: He has got a phone, hasn"t he? (Nhưng cơ mà anh ấy có smartphone mà, đề nghị không)Tuan: But that’s the point. He tried lớn phone you many times but he couldn’t get through. (Nhưng đó bắt đầu là vấn đề. Anh ấy cố gắng gọi cho bạn nhưng không được)Lan: I don’t believe he did. (Mình hoài nghi là anh ấy đã làm cho thế)Tuan: Yes, he did. He came khổng lồ my house. Bởi you believe me? (Có, anh ấy đang làm. Anh ấy mang lại nhà mình. Chúng ta có tin mình không?Lan: OK. I’ll talk lớn him later. I must be going now otherwise I’ll be late for school. (Được rồi, mình sẽ thủ thỉ với anh ấy sau. Mình cần đi thôi nếu không mình sẽ muộn học.Tuan: Thanks, Lan. Tung will be really happy lớn know you forgive him.(Cảm ơn Lan, Tung sẽ khá vui nếu khách hàng tha thứ mang đến anh ấy)

Tuan và Tung: (Tuấn cùng Tùng)

Tung: What did she say? (Cô ấy đã nói gì?)Tuan: She said (1) she didn’t want lớn talk to lớn vou.Tung: Well, what did she say when you told her I was really upset?Tuan: She said she (2)…… was upset…….too, so I asked her lớn let me tell her your side of the story, she said she (3)……… was not interested……..because you (4)…… . had promised lớn go to the cinema…but you (5) …… hadn"t turned up……. She said she (6)…… didn’t want lớn see you…….again.Tung: Did you explain about my motorbike?Tuan: Yes, và she was very sarcastic. She said she didn"t believe you had phoned her. Then I told her you had tried many times but you couldn’t get through, but she said (7)…… didn’t believe you had tried….. Then I told her you had come to lớn my house & asked if she believed me. She said ‘OK’ và she said (8)……she would talk lớn you later…. Then she said (9)…… she had to go otherwise she would be late for school.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Phân Số Bằng Nhau, Giải Toán Lớp 4 Bài 100: Phân Số Bằng Nhau

…….Tung: Thanks, Tuan. I really owe you one.Tuan: That"s all right.