Getting Started Unit 5: Festivals In Viet Nam

     

Dưới đó là phần khởi đụng của Unit 5, nhằm reviews về chủ đề xuyên suốt cũng tương tự giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan tiền về chủ thể Festivals in Viet Nam. Nội dung bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp chúng ta hiểu và làm bài xích tập xuất sắc hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

 Peter : Hey, I’m visiting Vietnam this spring. I really want to see a festival here.Duong : Really? Well, how about the Hue festival?Peter : What’s that? và when is it?Duong : It’s in April. There’s lots to see – a grand opening ceremony, an ao dai fashion sho, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances… and sporting activities lượt thích human chess, boat races…Peter : Sounds great! How about festivals in February or March?Duong : Well, there’s the Tet holiday. Why don’t you come for that?Peter : Are you sure? But it’s your family reunion.Duong : Sure! Come and join the celebration. To lớn welcome Tet, we prepare a five-fruit tray and make jam và chung cakes. It’s hard to explain on the phone. Just come, you won’t regret it.Peter : Thanks, Duong!Duong :Yes,… Then on the 12th day of the first lunar month I’ll take you lớn Bac Ninh province, which is north of Ha Noi, lớn see the Lim festival.Peter : Slow down, Duong! The ‘what’ festival?Duong : Lim – there’s traditional quan liêu ho singing which is performed on long boats, và folk games lượt thích swinging on huge bamboo swings, westling…

Dịch:

 Peter : Này, mình đã thăm vn vào ngày xuân này đấy. Mình thật sự hy vọng xem một liên hoan nơi đây.Dương : thiệt à? À, vậy tiệc tùng Huế thì sao?Peter : Đó là gì? với khi nào?Dương : Nó vào thời điểm tháng 4. Có nhiều thứ giúp xem lắm - một nghi lễ khai mạc, một lịch trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc lịch trình đêm phương đông, bộc lộ nhạc cung đình... Cùng những vận động thể thao như cờ người, đua thuyền...Peter : Nghe tuyệt đấy! Vậy hồ hết lễ hội hồi tháng 2 hoặc 3 thì sao?Dương : À, có nghỉ dịp Tết. Tại sao bạn không đến vào cơ hội đó nhỉ?Peter : chúng ta chắc chứ? Nhưng đó là dịp sum họp gia đình các bạn mà.Dương : Chắc! Hãy mang lại và gia nhập lễ hội. Để mừng đón Tết, bọn chúng mình chuẩn bị khay ngũ quả, làm cho mứt và bánh chưng. Thật cạnh tranh để lý giải qua năng lượng điện thoại. Chỉ cần đến, các bạn sẽ không phải ăn năn hận đâu.Peter : Cảm ơn Dương.Dương : Ừm... Sau đó vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, mình đang dẫn các bạn đi Bắc Ninh, nằm ở phía Bắc Hà Nội, để xem liên hoan tiệc tùng LimPeter : trì trệ dần nào Dương! liên hoan gì chứ?Dương : Lim - tất cả một bài xích hát quan tiền họ truyền thống lâu đời mà được diễn đạt trên những phi thuyền rồng và phần đông trò chơi dân gian như đánh đu trên những cái đu tre khổng lồ, đấu vật...

Bạn đang xem: Getting started unit 5: festivals in viet nam

a. Tick true or false. (Chọn đúng hoặc sai.)

 

TF

1. Peter will come to lớn Viet phái nam in spring.

Peter vẫn đến việt nam vào mùa xuân.

 

2. Peter wants Duong khổng lồ recommend somewhere lớn go.

Peter ao ước Dương trình làng một vài chỗ để đi.

 

3. Duong says that Peter should come to lớn Hue và Da Nang.

Dương nói Peter buộc phải đến Huế và Đà Nẵng.

 

4. Peter doesn"t want lớn come to lớn Hue festival.

Xem thêm: Top 9 Quyền Lực Trong Xã Hội Cổ Đại Địa Trung Hải Thuộc Về

Peter không thích đến tiệc tùng, lễ hội Huế.

 

5. Duong recommends Peter khổng lồ see the Hue Festival, the Lim Festival, and go celebrate the Tet holiday with his family.

Dương trình làng Peter đến liên hoan Huế, liên hoan Lim cùng đón đầu năm mới với mái ấm gia đình anh ấy.

 

b. Read the conversation again và answer the questions.(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

 1. When is the Hue festival held? What can visitors see there? (Lễ hội Huế được tổ chức triển khai khi nào? Khách du lịch thăm quan thấy gì ở đó?)=> In April. They can see a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court musk performances... & sporting activities.2. What does Duong’s family bởi to welcome Tet? (Gia đình Dương làm cái gi để đón Tết?)=> Duong’s family prepares a five-fruit tray, makes jam and chung cakes.3. Why does Duong say ‘ It’s hard lớn explain on the phone’? (Tại sao Dương nói” thật khó khăn để lý giải qua năng lượng điện thoại”?)=> Because there are so many interesting things khổng lồ see và enjoy, it would take too long to lớn describe them.4. Where and when is the Lim festival held? (Lễ hội Lim được tổ chức ở đâu và khi nào?)=> In Bac Ninh, on 12th of the first lunar month.5. Why vì you think Duong recommends the Lim festival? (Bạn suy nghĩ xem tại sao Dương lại đề xuất lễ hội Lim?)=> Because it’s near Ha Noi, it takes place right after Tet holiday and is full of traditional events.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try lớn explain their meaning.

(Em hoàn toàn có thể tìm những nhiều từ sau trong bài xích đàm thoại? nỗ lực giải say đắm nghĩa.)

 1. Why don’t you come for that? ( vì sao bạn không thử làm xem? )used as suggestion or lớn give advice (được cần sử dụng như lời ý kiến đề xuất hoặc giới thiệu lời khuyên)2. Sounds great! ( Nghe xuất xắc đấy! )sound + adj, used to lớn give your impression of what you hear (sound + tính từ, được dùng để lấy sự tuyệt hảo về gần như gì chúng ta nghe được)3. You won’t regret it. ( bạn sẽ không hối hận hận đâu)to căng thẳng that it is worth spending time or money doing something (nhấn khỏe mạnh sự trân quý của câu hỏi dành thời gian hay tài lộc khi làm điều gì)4. Are you sure? (Bạn có chắc không? )to show surprise và to check that something is really OK to vày (thể hiện tại sự kinh ngạc và soát sổ cái nào đấy có thật ổn để triển khai không)

d. Work in pairs. Make short conversations with the four expressions in c. (Làm theo cặp. Có tác dụng một bài xích đàm thoại ngắn cùng với 4 thành ngữ vào phần c.)

A: Why don"t you come with us khổng lồ to the Lim Festival ? You won"t regret it.B: Sounds great / Are you sure?C: The Tet holiday is coming! Why don"t you come for that ?D: Oh, OK. I"d like to see some interesting activities on Tet holiday.E: Let"s come to vì Son Buffalo fighting Festival. It"s very amazing. You won"t regret it. I hope so, too.F: Hue festival is one of the most attractive to lớn foreign tourists. Are you sure? I"d like to see this festival because. I have never joined it.

Xem thêm: Hoạt Động Trong Rừng Nước Ta Hiện Nay, Hoạt Động Trồng Rừng Nước Ta Hiện Nay

2. Use the words from the box khổng lồ label the pictures. (Sử dụng các từ trong form để gọi tên phần nhiều hình)

 a. Ceremony ( nghi lễ)b. Anniversary( lễ kỉ niệm)c. Reunion (ngày đoàn viên)d. Procession ( đám rước)e. Carnival ( lễ hội hóa trang)f. Performance( màn trình diễn)

3. Match the words with the pictures of festivals. ( Nối trường đoản cú với các lễ hội trong hình.)

 1. D - tiệc tùng chọi trâu Đồ Sơn2. A – liên hoan tiệc tùng đua bò3. C – liên hoan tiệc tùng rắn Lệ Mật4. B – tiệc tùng, lễ hội cá voi5. E – liên hoan tiệc tùng đua voi

4. Match the festivals in 3. With their descriptions. ( Nối các liên hoan trong mục 3 cùng với phần miêu tả chúng.)

1 - c: Lễ hội chọi trâu Đồ sơn => Đây là nghi lễ chọi trâu truyền thống để thờ phụng thần Nước sinh hoạt Đồ Sơn, tp Hải Phòng.2 - b: Lễ hội đua trườn => liên hoan tiệc tùng này được tổ chức ở tỉnh giấc An Giang. Mỗi cuộc đua bao gồm 2 cặp trườn và bọn chúng được điều khiển bởi 2 người đàn ông trẻ.3 - e: Lễ hội rắn Lệ Mật => tiệc tùng, lễ hội này thực hiện một màn trình diễn rắn tre để nhắc lại câu chuyện của xóm Lệ Mật.4 - d: Lễ hội cá voi => Đây là một liên hoan thờ thờ cá voi với câu nguyện điều suôn sẻ cho ngư dân sinh sống Quảng Nam.5 - a: Lễ hội đua voi => Nó được tổ chức ở phiên bản Đôn, Đắk Lắk. Voi và người cưỡi đua theo tiếng trống, cồng với đám đông reo hò.