Vbt toán lớp 5 trang 18

     
Câu 1, 2, 3 trang 18 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhì số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Vbt toán lớp 5 trang 18


*

1. a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhị số đó là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của nhì số là (4 over 9). Tìm nhị số đó.

2. Một thúng đựng trứng kê và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi vào thúng tất cả bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

3. vườn cửa hoa của phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa đó.

Xem thêm: Giới Thiệu Tác Giả Nam Cao (7 Mẫu), Thuyết Minh Về Tác Giả Nam Cao (7 Mẫu)

b) fan ta để (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhì số chính là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

Ta gồm sơ đồ:

*
 

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số bé nhỏ là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số bự là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhì số là . Tìm hai số đó.

*
 

Hiệu số phần cân nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé bỏng là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số bự là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà ngay số trứng vịt. Hỏi trong thúng tất cả bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

*
Quảng cáo

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng vào thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng vào thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. vườn cửa hoa trong phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m cùng chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 7 Bài 1 Cổng Trường Mở Ra, Soạn Bài Cổng Trường Mở Ra (Ngắn Gọn, Đầy Đủ)

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn cửa hoa đó.

Tổng số phần cân nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài cùng chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều nhiều năm vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) tín đồ ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa làm cho lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?