Vết Thương Cuối Cùng

     
fan vừa tặng kèm ta lốt thương đau ngọt ngào, Chẳng nợ gì nhau, hãy nhằm hồn ta cất cánh cao. Từ bỏ vào cuộc vui đang chớm nghe lừa dối bịt dấu trên nụ môi số đông lời yêu đang tả tơi. Thà một lần đi khuất cách nhau chừng ngàn đời, cho lệ này xong rơi, tiếng mỉm cười còn vương trên môi. Bạn vội kim cương lên, nhan sắc chưa tàn úa, nay mai sang cuộc vui, chẳng còn ước ao những ngọt bùi. Từ đây xa rồi song cánh tay ma, Từ trên đây giã từ tiếng nói điêu ngoa, tự đây chỉ với lại bản thân ta Già thêm tuổi phân tách xa, tiếc cho một ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân nhức rã rời, cơ mà một lần này thôi, nhằm rồi từ đây yên vui. Cuộc sống buồn tênh nên một mình tìm đến. Ta cám ơn người yêu đã dìu ta đến chiêu tập phần.


Bạn đang xem: Vết thương cuối cùng


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Gọi Tên Gọi Của Amino Axit Nào Dưới Đây Là Đúng ? Tên Gọi Của Amino Axit Nào Sau Đây Là Đúng

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tìm Việc Làm Tại Quận 12 Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Tuyển Dụng Việc Làm Huyện Hóc Môn Tháng 05/2022

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.