Vì sao ôn đới mưa nhiều

     

Khu vực Xích đạo: (Khu áp thấp, diện tích s đại dương rộng lớn lớn, nằm ngay sát XĐ)Giải thích: Do nhiệt độ cao, không khí với hơi nước bốc lên mạnh, vì áp thấp với hơi độ ẩm từ nơi khác đến, do bao gồm dải hội tụ nhiệt đới=> Mưa nhiều nhất (1700mm/năm)

Khu vực cực: vày áp cao, ánh sáng thấp hơi nước không bốc khá được => Mưa không nhiều hoặc phần nhiều không mưa.

Bạn đang xem: Vì sao ôn đới mưa nhiều


Lượng mưa phân bố không những theo vĩ độ.

– khu vực Xích đạo lượng mưa nhiều nhất do khí áp thấp, nhiệt độ cao; quanh vùng chủ yếu ớt là đại dương và rừng xích đạo độ ẩm ướt, nước bốc khá mạnh.

– Hai khu vực chí tuyến mưa ít vì chưng khí áp cao, tỉ trọng diện tích châu lục tương đôi lớn.

– Hai khoanh vùng ôn đới mưa trung bình, khí áp thấp, bao gồm gió Tây ôn đới từ biển lớn thổi vào.

– Hai khoanh vùng địa cực mưa không nhiều nhất, bởi vì khí áp cao, vày không khí lạnh, nước không bốc khá lên được.


Khu vực Xích đạo: (Khu áp thấp, diện tích đại dương rộng lớn, nằm sát XĐ)Giải thích: Do nhiệt độ cao, ko khí và hơi nước bốc lên mạnh, vày áp thấp mang hơi ẩm từ khu vực khác đến, do bao gồm dải quy tụ nhiệt đới=> Mưa những nhất (1700mm/năm)

Khu vực cực: bởi vì áp cao, ánh nắng mặt trời thấp khá nước ko bốc hơi được => Mưa ít hoặc phần lớn không mưa.


Khu vực Xích đạo: (Khu áp thấp, diện tích đại dương rộng lớn lớn, nằm ngay gần XĐ)Giải thích: Do ánh nắng mặt trời cao, không khí với hơi nước bốc lên mạnh, vày áp thấp mang hơi ẩm từ chỗ khác đến, do tất cả dải quy tụ nhiệt đới=> Mưa các nhất (1700mm/năm)

Khu vực cực: vày áp cao, ánh sáng thấp tương đối nước ko bốc hơi được => Mưa không nhiều hoặc phần lớn không mưa.


Lượng mưa phân bổ không mọi theo vĩ độ.

– khoanh vùng Xích đạo lượng mưa nhiều nhất vì khí áp thấp, ánh nắng mặt trời cao; khoanh vùng chủ yếu ớt là biển lớn và rừng xích đạo độ ẩm ướt, nước bốc tương đối mạnh.

Xem thêm: Những Đại Diện Nào Sau Đây Không Thuộc Lớp Giáp Xác ? Động Vật Nào Sau Đây Không Thuộc Lớp Giáp Xác

– Hai khoanh vùng chí tuyến mưa ít bởi khí áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đôi lớn.

– Hai khoanh vùng ôn đới mưa trung bình, khí áp thấp, tất cả gió Tây ôn đới từ biển khơi thổi vào.

– Hai khoanh vùng địa rất mưa ít nhất, bởi vì khí áp cao, vì không khí lạnh, nước không bốc khá lên được.


Lượng mưa phân bố không rất nhiều theo vĩ độ.

– quanh vùng Xích đạo lượng mưa những nhất vị khí áp thấp, ánh nắng mặt trời cao; khu vực chủ yếu hèn là biển và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc khá mạnh.

– Hai quanh vùng chí tuyến mưa ít vì chưng khí áp cao, tỉ lệ thành phần diện tích châu lục tương đôi lớn.

– Hai khu vực ôn đới mưa trung bình, khí áp thấp, gồm gió Tây ôn đới từ biển cả thổi vào.

– Hai khu vực địa cực mưa ít nhất, vì khí áp cao, do không khí lạnh, nước ko bốc khá lên được.


Về hai cực mưa càng không nhiều vì: có khí áp cao, không không khí lạnh không bốc hơi được, không tồn tại gió thổi tới, tất cả dòng biển lạnh.

Xem thêm: Trùng Giày Lấy Thức Ăn Nhờ Gì, Câu 4: Trùng Giày Lấy Thức Ăn Nhờ


Lượng mưa phân bố không hầu hết theo vĩ độ. 

Khu vực xích đạo lượng mưa những nhất vày khí áp thấp, ánh sáng cao ; quanh vùng chủ yếu là hải dương và rừng xích đạo không khô ráo , nước bốc hơi to gan . 

Hai khu vực chí tuyến đường mưa ít do khí áp cao , tỉ lệ diện tích lục địa tương đối khủng . 

Hai quanh vùng ôn đới mưa vừa đủ , khí áp thấp , gồm gió Tây ôn đới từ hải dương thổi vào . 

Hai quanh vùng địa cực mưa ít nhất , bởi vì khí áp cao , vị không khí lạnh , nước ko bốc khá lên được . 


Khu vực Xích đạo: (Khu áp thấp, diện tích đại dương rộng lớn lớn, nằm ngay sát XĐ)Giải thích: Do ánh sáng cao, không khí với hơi nước bốc lên mạnh, vì áp thấp có hơi ẩm từ khu vực khác đến, do gồm dải hội tụ nhiệt đới=> Mưa các nhất (1700mm/năm)

Khu vực cực: vị áp cao, ánh nắng mặt trời thấp hơi nước ko bốc khá được => Mưa ít hoặc hầu hết không mưa.


*

*

*

*

những hiểu biết nhiều công dụng hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn giá tiền với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.