VIẾT CÁC TẬP HỢP SAU BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Viết mỗi tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các thành phần của tập hợp kia


cài xuống 2 1.312 0

Với giải bài bác 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều cụ thể được biên soạn bám đít nội dung bài học Toán 6 bài bác 1: Tập vừa lòng giúp học tập sinh thuận lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài bác 1: Tập hợp


Bài 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1:Viết mỗi tập vừa lòng sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập thích hợp đó:


a) A = {x | x là số tự nhiên chẵn, x


b) B = {x | x là số tự nhiên chẵn, 40


c) C = {x | x là số thoải mái và tự nhiên lẻ, x


d) D = {x | x là số tự nhiên và thoải mái lẻ, 9


Lời giải:


a) A = {x | x là số tự nhiên và thoải mái chẵn, x


Ta thấy tập thích hợp A gồm các số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi hơn 14 buộc phải các thành phần thuộc tập hòa hợp A là: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12.

Bạn đang xem: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử


Vậy ta viết tập hòa hợp A là:


A = 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12.


b) B = {x | x là số thoải mái và tự nhiên chẵn, 40


Ta thấy tập hòa hợp B gồm những số tự nhiên và thoải mái chẵn to hơn 40 và nhỏ hơn 50 đề xuất các thành phần thuộc tập thích hợp B là: 42; 44; 46; 48.


Vậy ta viết tập đúng theo B là:


B = 42; 44; 46; 48.


c) C = {x | x là số thoải mái và tự nhiên lẻ, x


Ta thấy tập hợp C là các số thoải mái và tự nhiên lẻ bé dại hơn 15 cần các bộ phận thuộc tập phù hợp C là 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13.


Do đó ta viết tập thích hợp C là:


C = 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13.


d) D = {x | x là số thoải mái và tự nhiên lẻ, 9


Ta thấy tập đúng theo D là những số thoải mái và tự nhiên lẻ lớn hơn 9 và nhỏ tuổi hơn 20 nên những phân tử trực thuộc tập hợp D là: 11; 13; 15; 17; 19.


Do kia ta viết tập thích hợp D là:


D = 11; 13; 15; 17; 19.


Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết tập hợp A gồm những số thoải mái và tự nhiên lẻ nhỏ dại hơn 10....

Xem thêm: Quy Trình Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Logo Độc Quyền Theo Thủ Tục Mới

Hoạt hễ 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: đến tập phù hợp B = 2; 3; 5; 7. Số 2 cùng số 4 gồm là bộ phận của tập phù hợp B không?...

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: mang lại H là tập vừa lòng gồm những tháng dương lịch bao gồm 30 ngày. Lựa chọn kí hiệu ∈, ∉ phù hợp cho ...

Hoạt cồn 2 trang 6, 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: quan lại sát những số được cho ở Hình 2. ...

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: mang lại C = {x | x là số tự nhiên chia đến 3 dư 1, 3

Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết tập hợp các chữ số lộ diện trong số 2 020. ...

Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Liệt kê các bộ phận của từng tập hợp sau: ...

Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: mang lại tập hợp A = 11; 13; 17; 19. Chọn kí hiệu "∈", "∉", phù hợp cho mang đến tập hợp A = 11; 13; 17; 19. Lựa chọn kí hiệu thuộc, không thuộc, yêu thích hợp...

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Viết mỗi tập đúng theo sau bằng phương pháp chỉ ra đặc thù đặc trưng mang đến các thành phần của tập vừa lòng đó: ...

Có thể em chưa chắc chắn - bài bác 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: a) Viết tập vừa lòng A, B được minh họa vày Hình 6 bằng phương pháp liệt kê các thành phần của tập hợp...

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Địa 9 Học Kì 1 Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 Có Đáp Án

Có thể em không biết - bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: tất cả học viên của lớp 6A hồ hết biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua....


Tài liệu gồm 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, sung sướng tải xuống
mua xuống