CHỮA BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1 WHAT'S YOUR ADDRESS? TRANG 6, 7 SÁCH BÀI TẬP

     
... England D Japanese Mr Winsor is from …………………… He’s English A Singapore B England C nước australia D china They’re from nước australia They are …………………… A French B American C Cambodian D Australian We are from ... Vietnamese? …………………………… IV Chọn giải đáp để chấm dứt câu sau I’m from Malaysia I’m ……………… A Indonesian B Malaysian C Vietnamese D Chinese She’s from ……………… She’s bầu A japan B vương quốc của những nụ cười C England ... My name’s Mina I’m from Cambodia but I live in Dien Bien, Vietnam I am Cambodian I’m eleven years old I study at Be Van Dan Primary School My favourite subject is English I not lượt thích Vietnamese...

Bạn đang xem: Chữa bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1 what's your address? trang 6, 7 sách bài tập


*

... How/ you/ ?/ 10 Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class bài bác 6: Viết số sau giờ đồng hồ Anh = one, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 bài xích Dịch câu ... = 8:2= 10 : = 10 + = 20 – 17 = 15 : = 10 – = 9 +5= 20 – = 20 – = 2x4= +7 = 12 + = 9–2= 13 + = trăng tròn – = 3x = 14 + = 17 + = bài xích 10 : Em điền từ thích hợp vào nơi trống đoạn văn sau: Hello, my 1 … …… ... Moment 14 Look! Thebus (come) 15 What ………………………… you (do)…………………at this time Nam? -I often ( read) ………………………… ………………………… a book bài bác Thực phép tính sau giờ đồng hồ Anh: 1+ 2= 4x5= 13 + = 3+4= 6x3= 16 ...
*

*

*

... Activity 2:( 15 ) Listen 1 Look, listen và repeat a- điện thoại tư vấn two Ss go to lớn the board - T says about the situation: the first times meet each other - Talk: T: Hi! My name’s Huyen S1: Hello! I’m ... You? T:Why you like monkeys? S1: I’m ten years old S1: Because they can swing New lesson TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and nhận xét 1- Take out some cards Line ... English I’m Vietnamese - Guide Ss some new words: so, -Open the book ,look, listen and repeat Vietnamese, Singaporean, English, American English, Vietnamese - Ss say: My name’s - Divide class two...
*

... Sentence Key: 1- Hanoi 2- Vietnamese a-Her name’s Mai She’s from Singapore (1) …… She’s 4- Singaporean 5- America (2)…… American 7b- His name’s Alan He’s from (3)… England Vietnamese He’s (4)…… 8-English ... STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and nhận xét 1- Take out some cards 2- Command Lines: Play game tic - Complete the sentence tac- toe Which group have three (XXX - Divide them to two groups, ... 8-English 9- c- His name’s Peter He’s from (5) Other S remarks …… He’s (6) …… d She’s Linda She’s from (7) …… She’s (8) …… e Thu is from Haiphong She’s (9)…… Activity 2:( 15 ) Listen and number Pre-listen...
... He/She’s……… -Look, listen & repeat b- White- listen -Listen & repeat sentence b Play a tape times sentence c- Post-listen -Ss work in pair call some Ss read again -Read aloud Activity3 (10 ’) -Some ... White-listen Work in group & some Ss -Play a tape times give result -Call Ss say about result Key: -Play game IV Other activity: - bởi exercises 4, 5, 6, in Play game: Let’s talk work book -Guide ... From - Use Puppets to lớn make dialogue Singapore (He) is Singaporean Activity 4(8’) 3.Listen and kiểm tra Pre-listen -Read sentences - Guide Ss to read sentences in book -Read individual và listen -...

Xem thêm: Hợp Chất Nào Sau Đây Có Tính Bazơ Yếu Nhất ? Chất Nào Sau Đây Có Tính Bazơ Yếu Nhất


... Alan Activity 2:( 10 ’) B: Where is (he) from? Read & answer A (He) is from Singapor a- Pre-reading (He) is Singaporean T read aloud 1st times -listen và under line new New words: live, live ... Live at, study words - Guide Ss use the present tense with the third Read new words và new Person :- He lives at 58 trắng Road, sentences London, Look, Listen and England repeat -He likes watching ... From …… Play game: Work in grou find letters lớn complete - bởi exercises 8, 9, 10 , 11 12 in work book -Learn by heart new words & structures Prepare next lesson ...
... Play the guitar 11 frog a mặt trăng b băng thu thanh c chơi đàn ghi ta d nói lớp e ho f lớp học tập g ếch h nhà hàng quán ăn i bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : bài xích 1: Choose the correct ... Hands water 10 school library a nhà máy b nước c d xe buýt trường học tập e khóc f thiếu nữ g gương h giơ tay i tủ sách trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : bài bác 1: Fill in ... Tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : bài bác 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clefan 10 writee bài xích 2: Fill in...
... I live at 52 cha Trieu Street o I live on the second floor of Ha Noi Tower V Procedures: Time 6’ 10 ’ Steps/Activities I Warm up: Number Bingo Let Ss play the trò chơi with numbers 21 50 II New lesson ... Them 10 10 ’ Work arrangement T – whole class T – whole class Whole class Individually Groups T – whole class ======================================================================== 10 10 ’ - ... Own version of the tuy nhiên Happy Birthday at home Week: Period: 10 th Whole class T – whole class Date of teaching: Friday, October 11 th, 2 013 UNIT MAI’S DAY Lesson I Objectives: - By the end of this...

Xem thêm: Âm Mưu Và Tình Yêu Tập 600 Thvl1 Lồng Tiếng دیدئو Dideo, Âm Mưu Và Tình Yêu Tập 600


... Many beautiful doll A B C A V Reorder the words or phrases to lớn make meaningful sentences (1, 5pts) he / big / in / a / house / parents / his / lived Lan / having / Mai / ... Did Tung Lam play very well? VII Circle ten verbs in the crossword puzzle (1pt)( vòng vào 10 hễ từ ) A R M C O O K E R B W R I T E U A S L I S T E N S T E T N I E A T p. R E A S ... Badminton very well He was happy because he was the best player Tick (√) T (true) or F (false): (1pt) T Tung Lam is a student at Soc Son Town Primary School The school held a sports day last year...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8 phân tích bài xích thơ tự tình 2