SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 6

*Xem thêm: Giải Sbt Tiếng Anh 7 Mới Unit 4: Music And Arts Sách Mới, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 | Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều (Global Success; Friends plus; Explore English)


Xem thêm: Đề Cương Sinh 10 Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 10, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Sinh Học Lớp 10

Giải sách bài tập giờ Anh lớp 6 sách mới vừa đủ cả ba bộ sách Kết nối học thức (Global Success), Chân trời trí tuệ sáng tạo (Friends plus), Cánh diều (Explore English) cùng với lời giải cụ thể sẽ giúp học viên biết giải pháp làm bài bác tập trong sách bài tập giờ Anh 6 của cả ba cuốn sách mới.


Mục lục Giải SBT giờ Anh 6 sách mới

Mục lục Giải sách bài xích tập giờ Anh 6 - kết nối tri thức

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Giải sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Mục lục Giải sách bài bác tập tiếng Anh 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Starter unit

Unit 1: Towns and cities

Unit 2: Days

Unit 3: Wild life

Unit 4: Learning world

Unit 5: Food & health

Unit 6: Sports

Unit 7: Growing up

Unit 8: Going away

Mục lục Giải Sách bài xích tập giờ Anh 6 - Cánh diều

Đang update ....