VỞ BÀI TẬP TOÁN BÀI 100

     
Câu 1, 2, 3 trang 19 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 19 bài xích 100 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:


Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 100

1.

Xem thêm: Tại Sao Mặt Trăng Tự Nó Phát Ra Ánh Sáng Màu Gì ? Sự Thật Thú Vị Về Mặt TrăngXem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Trung Tuyến Am, Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A, Am Là Trung Tuyến

Viết số thích hợp vào nơi chấm:

(eqaligna)  và 3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 7 = 2 imes 3 over 7 imes … = … over … cr & 1 over 4 = 1 imes … over 4 imes 5 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 over 3 = 8 imes … over 3 imes … = 32 over … cr và 9 over 12 = 9:3 over 12:3 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,25 over 35 = 25… over 35:5 = … over … cr và 21 over 14 = 21… over 14:7 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,56 over 24 = 56:8 over 24… = … over … cr )

b) (2 over 5 = … over 10;,,,,,,,12 over 30 = … over 10;,,,,,,,,,,,,,72 over 45 = 8 over ….;,,,,,,,,,,,,,,1 over 4 = 7 over ….)

2. Viết tiếp số thích hợp vào vị trí chấm:

a) (12 over 20 = 6 over … = 3 over …) b) (2 over 5 = … over 10 = … over 15 = … over 20)

c) (24 over 36 = 8 over … = 2 over …) d) (3 over 4 = … over 12 = … over 16 = … over 20)

3. đưa thành phép phân chia với những số nhỏ nhiều hơn (theo mẫu)

Mẫu : 60 : 20 = (60 : 10 ) : (20 : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : …) : (25 : 5) = ……

b) 90 : 18 = (90 : …) : (18 : 9) = …..

*
Quảng cáo - Advertisements


1.

(eqalign a) và 3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 7 = 2 imes 3 over 7 imes 3 = 6 over 21 cr và 1 over 4 = 1 imes 5 over 4 imes 5 = 5 over 20,,,,,,,,,,,,,,,8 over 3 = 8 imes 4 over 3 imes 4 = 32 over 12 cr & 9 over 12 = 9:3 over 12:3 = 3 over 4,,,,,,,,,,,,,25 over 35 = 25:5 over 35:5 = 5 over 7 cr và 21 over 14 = 21:7 over 14:7 = 3 over 2,,,,,,,,,,,,56 over 24 = 56:8 over 24:8 = 7 over 6 cr )

b (2 over 5 = 4 over 10;,,,,,,12 over 30 = 4 over 10;,,,,,,,,,,,,,,72 over 45 = 8 over 5;,,,,,,,,,,,,,1 over 4 = 7 over 28)

2.

a) (12 over 20 = 6 over 10 = 3 over 5) b) (2 over 5 = 4 over 10 = 6 over 15 = 8 over 20)

c) (24 over 36 = 8 over 12 = 2 over 3) d) (3 over 4 = 9 over 12 = 12 over 16 = 15 over 20)