Vở bài tập toán lớp 3 bài 52 trang 62

     

Câu hỏi: Một tấm vải nhiều năm 30m. Bạn ta cắt lấy 2 mảnh, từng mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải đó còn lại mấy mét?

Tóm tắtĐáp án:

Số mét vải cắt đi là:

8 x 2 = 16 (m)

Số mét vải còn sót lại là:

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số: 4m.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 52 trang 62

Bài 3 trang 62:

Câu hỏi: Tính

8 x 2 + 8 =...............

=...............

8 x 4 + 8 =...............

=...............

8 x 6 + 8 =...............

=...............

Xem thêm: Phần Lớn Lãnh Thổ Châu Phi Có Cảnh Quan Chiếm Phần Lớn Lãnh Thổ Châu Phi Là

8 x 3 + 8 =...............

=...............

8 x 5 +8 =...............

=...............

8 x 7 + 8 =...............

Xem thêm: Giải Vbt Văn 8 Bài Tôi Đi Học, Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1 Hay Nhất

=...............

Đáp án:

8 x 2 + 8 = 16 + 8

= 24

8 x 4 + 8 = 32 + 8

= 40

8 x 6 + 8 = 48 + 8

= 54

8 x 3 + 8 = 24 + 8

= 32

8 x 5 +8 = 40 + 8

= 48

8 x 7 + 8 = 56 + 8

= 64

Bài 4 trang 62:

Câu hỏi: Viết phép nhân thích hợp vào địa điểm chấm:


*

Đáp án:

a) có 4 hàng, mỗi hàng tất cả 5 ô vuông. Số ô vuông có trong hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (ô vuông)

b) tất cả 5 cột, từng cột gồm 4 ô vuông. Số ô vuông tất cả trong hình chữ nhật là:

4 x 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét 4 x 5 = 5 x 4

Bài trước:
Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài tiếp: Bài 53: Nhân só có tía chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1

Giải Vở bài tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bửa sungBài 1: Đọc, viết, so sánh những số có tía chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ các số có bố chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: rèn luyện - trang 5 VBT Toán 3 Tập 1Bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 1Bài 5: rèn luyện - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ những số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) - trang 8 VBT Toán 3 Tập 1Bài 7: luyện tập - trang 9 VBT Toán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập những bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập những bảng phân tách - trang 11 VBT Toán 3 Tập 1Bài 10: rèn luyện - trang 12 VBT Toán 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học tập - trang 13 VBT Toán 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán - trang 15 VBT Toán 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ thời trang - trang 17 VBT Toán 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 3 Tập 1Bài 15: rèn luyện - trang đôi mươi VBT Toán 3 Tập 1Bài 16: luyện tập chung - trang 21 VBT Toán 3 Tập 1Tự khám nghiệm - trang 23 VBT Toán 3 Tập 1Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Toán 3 Tập 1Bài 18: rèn luyện - trang 25 VBT Toán 3 Tập 1Bài 19: Nhân số có hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Toán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: luyện tập - trang 28 VBT Toán 3 Tập 1Bài 22: Bảng phân chia 6 - trang 29 VBT Toán 3 Tập 1Bài 23: luyện tập - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: kiếm tìm một trong các phần cân nhau của một trong những - trang 31 VBT Toán 3 Tập 1Bài 25: rèn luyện - trang 32 VBT Toán 3 Tập 1Bài 26: chia số bao gồm hai chữ số đến số tất cả một chữ số - trang 34 VBT Toán 3 Tập 1Bài 27: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 1Bài 28: Phép phân tách hết với phép chia bao gồm dư - trang 36 VBT Toán 3 Tập 1Bài 29: rèn luyện - trang 38 VBT Toán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Toán 3 Tập 1Bài 31: rèn luyện - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một số trong những lên nhiều lần - trang 41 VBT Toán 3 Tập 1Bài 33: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 1Bài 34: Bảng phân chia 7 - trang 43 VBT Toán 3 Tập 1Bài 35: rèn luyện trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: bớt đi một trong những lần - trang 45 VBT Toán 3 Tập 1Bài 37: luyện tập - trang 46 VBT Toán 3 Tập 1Bài 38: search số phân chia - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: rèn luyện - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc không vuông - trang 49 VBT Toán 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke - trang 50 VBT Toán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm - trang 52 VBT Toán 3 Tập 1Bài 44: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 1Bài 45: thực hành thực tế đo độ nhiều năm - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán 3 Tập 1Bài 47: luyện tập chung - trang 56 VBT Toán 3 Tập 1Tự soát sổ - trang 57 VBT Toán 3 Tập 1Bài 48: bài toán giải bởi hai phép toán - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: câu hỏi giải bằng hai phép toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán 3 Tập 1Bài 50: luyện tập - trang 60 VBT Toán 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: luyện tập - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có tía chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1Bài 54: luyện tập - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: so sánh số to gấp mấy lần số nhỏ xíu - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: rèn luyện - trang 66 VBT Toán 3 Tập 1Bài 57: Bảng phân chia 8 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 1Bài 58: rèn luyện - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: so sánh số bé xíu bằng 1 phần mấy số bự - trang 69 VBT Toán 3 Tập 1Bài 60: luyện tập - trang 70 VBT Toán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán 3 Tập 1Bài 62: rèn luyện - trang 72 VBT Toán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: luyện tập - trang 74 VBT Toán 3 Tập 1Bài 65: Bảng phân chia 9 - trang 75 VBT Toán 3 Tập 1Bài 66: rèn luyện - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: chia số bao gồm hai chữ số đến số gồm một chữ số - trang 77 VBT Toán 3 Tập 1Bài 68: phân chia số bao gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán 3 Tập 1Bài 69: chia số có bố chữ số mang lại số có một chữ số - trang 79 VBT Toán 3 Tập 1Bài 70: phân tách số có tía chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 1Bài 71: trình làng bảng nhân - trang 81 VBT Toán 3 Tập 1Bài 72: reviews bảng phân tách - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: luyện tập - trang 83 VBT Toán 3 Tập 1Bài 74: luyện tập chung - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: làm quen cùng với biểu thức - trang 85 VBT Toán 3 Tập 1Bài 76: Tính cực hiếm của biểu thức - trang 86 VBT Toán 3 Tập 1Bài 77: Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 1Bài 78: luyện tập trang 88 VBT Toán 3 Tập 1Bài 79: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 1Bài 80: rèn luyện - trang 91 VBT Toán 3 Tập 1Bài 81: rèn luyện chung - trang 92 VBT Toán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Toán 3 Tập 1Bài 83: hình vuông - trang 95 VBT Toán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông vắn - trang 99 VBT Toán 3 Tập 1Bài 86: rèn luyện - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: rèn luyện chung - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự bình chọn - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 2

Chương 3: những số đến 10 000Bài 88: những số bao gồm bốn chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 2Bài 89: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 2Bài 90: những số có bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Toán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - luyện tập - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn trực tiếp - trang 9 VBT Toán 3 Tập 2Bài 94: luyện tập - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh các số vào phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Toán 3 Tập 2Bài 96: luyện tập - trang 13 VBT Toán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán 3 Tập 2Bài 98: rèn luyện - trang 15 VBT Toán 3 Tập 2Bài 99: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Toán 3 Tập 2Bài 100: luyện tập - trang 17 VBT Toán 3 Tập 2Bài 101: rèn luyện chung - trang 18 VBT Toán 3 Tập 2Bài 102: mon - Năm - trang 19 VBT Toán 3 Tập 2Bài 103: rèn luyện - trang 20 VBT Toán 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính - trang 22 VBT Toán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ tô điểm hình trònBài 106: Nhân số gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài 107: luyện tập - trang 26 VBT Toán 3 Tập 2Bài 108: Nhân số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2Bài 109: luyện tập - trang 28 VBT Toán 3 Tập 2Bài 110: chia số gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số - trang 29 VBT Toán 3 Tập 2Bài 111: chia số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Toán 3 Tập 2Bài 112: chia số tất cả bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Toán 3 Tập 2Bài 113: luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 2Bài 114: rèn luyện chung - trang 33 VBT Toán 3 Tập 2Bài 115: làm quen với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: thực hành xem đồng hồ - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng - trang 40 VBT Toán 3 Tập 2Bài 120: rèn luyện - trang 41 VBT Toán 3 Tập 2Bài 121: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 2Bài 122: Tiền nước ta - trang 43 VBT Toán 3 Tập 2Bài 123: rèn luyện - trang 45 VBT Toán 3 Tập 2Bài 124: làm cho quen với thống kê lại số liệu - trang 47 VBT Toán 3 Tập 2Bài 125: làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: luyện tập - trang 49 VBT Toán 3 Tập 2Tự khám nghiệm - trang 50 VBT Toán 3 Tập 2Chương 4: những số mang đến 100 000Bài 127: các số gồm năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 2Bài 129: những số gồm năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Toán 3 Tập 2Bài 130: rèn luyện - trang 55 VBT Toán 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- rèn luyện - trang 56 VBT Toán 3 Tập 2Bài 132: so sánh số những số trong phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: rèn luyện - trang 58 VBT Toán 3 Tập 2Bài 134: rèn luyện - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: diện tích của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích s - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Toán 3 Tập 2Bài 137: diện tích hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: rèn luyện - trang 63 VBT Toán 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông vắn - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài 140: luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2Bài 142: luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 2Bài 143: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán 3 Tập 2Bài 144: Tiền nước ta - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: luyện tập chung - trang 73 VBT Toán 3 Tập 2Bài 147: Nhân số bao gồm năm chữ số cùng với số gồm một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: rèn luyện - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: phân tách số tất cả năm chữ số với số bao gồm một chữ số - trang 76 VBT Toán 3 Tập 2Bài 150: phân chia số gồm năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 3 Tập 2Bài 151: luyện tập - trang 78 VBT Toán 3 Tập 2Bài 152: rèn luyện chung - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 2Bài 154: rèn luyện - trang 81 VBT Toán 3 Tập 2Bài 155: rèn luyện - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: rèn luyện chung - trang 83 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm soát - trang 84 VBT Toán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập những số đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Toán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) - trang 93 VBT Toán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán 3 Tập 2Bài 167: luyện tập chung - trang 97 VBT Toán 3 Tập 2Bài 168: rèn luyện chung - trang 99 VBT Toán 3 Tập 2Bài 169: rèn luyện chung - trang 101 VBT Toán 3 Tập 2Tự chất vấn - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2