XE THỨ NHẤT CHỞ 27 CAN DẦU MỖI CAN

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Xe đầu tiên chở 27 can dầu, từng can chứa 20 lít. Xe lắp thêm hai chở những thùng dầu, mỗi thùng đựng 45 lít với chở nhiều rộng xe trước tiên 90 lít . Hỏi xe sản phẩm công nghệ hai chở từng nào thùng dầu?


*

Xe trước tiên chở được số lít dầu: 27 * 20 = 540 (l)

Số lít dầu xe máy hai chở: 540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu xe sản phẩm công nghệ hai chở là: 630 / 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng


*

Xe đầu tiên chở được số lít dầu là:

27 x đôi mươi = 540 (l)

Số lít dầu xe thiết bị hai chở được là:

540 + 9 = 630 (l)

Số thùng dầu xe máy hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số : 14 thùng.

Bạn đang xem: Xe thứ nhất chở 27 can dầu mỗi can


xe đầu tiên chở 540l bởi vì 27*20=540

xe trang bị hai chở được là 

9+540=549(l)

xe sản phẩm hai chở được số thùng là

630:45=14 ( thùng )

đáp số : 14 thùng


 giai

xe thu nhat cho so lit dau la

27*20=540(lit)

so lit dau xe pháo thu 2 cho la

540+90=630(lit)

xe thu 2 đến so thung dau la

630:45=14(thung)

d/s 14 thung


27 can dầu chứa số lít dầu là:

27*20=540(lít) 

Xe sản phẩm công nghệ hai chở được số lít dầu là:

540+90=630(lít) 

Xe đồ vật hai chở được số thùng dầu là:

630:45=14(thùng) 

Đáp số:14 thùng dầu


số lít dầu xe lần đầu tiên chở là: 20x27=540(l)

số lít dầu xe thứ hai chở là: 540+90= 630(l)

số thùng dầu xe thứ hai chở là:630:45=14(thùng)

đáp số: 14 thùng


bài xích giải:

Xe đầu tiên chở được số lít dầu là:

27 x trăng tròn = 540(l)

Xe máy hai chở được số lít dầu là:

540 + 90 = 630(l)

Số thùng dầu xe sản phẩm công nghệ hai chở được là:

630 : 45 = 14(thùng)

Đáp số:14 thùng dầu.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 5 Trang 144 145, Soạn Bài Buôn Chư Lênh Đón Cô Giáo

Nhận xét bài làm của tớ bằng phương pháp T I C K (ko yêu thương cầu cần phải làm theo).

Xem thêm: Câu 2 Trang 15 Sgk Công Nghệ Lớp 7 Trang 15 Sgk Công Nghệ 7, Công Nghệ Lớp 7, Giải Bài Tập Công Nghệ 7


 Xe trước tiên chở được số lít dầu là:

20x27= 540(l)

Xe lắp thêm hai chở được số lít dầu là:

540+90= 630(l)

Xe lắp thêm hai chở được số thùng dầu là:

630:45= 14(thùng)

Đáp số: 14 thùng


Bài giải

Số dầu mà xe đầu tiên chở là:

27 × trăng tròn = 540 (l)

Số dầu cơ mà xe thiết bị hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu nhưng xe máy hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng


Xe đầu tiên chở 27 can dầu , từng can chứa trăng tròn lít . Xe thiết bị hai chở các thùng dầu , từng thùng cất 45 lít cùng chở nhiều rộng xe trước tiên 90 lít . Hỏi xe đồ vật hai cho từng nào thùng dầu ?


Xe trước tiên chở 27 can dầu,mỗi can chứa đôi mươi lít.Xe thứ hai chở những thùng dầu, mỗi thùng đựng 45 lít và chở nhiều hơn thế xe đầu tiên 90 lít. Hỏi xe thứ hai chở bao nhiêu thùng dầu?


Xe thứ nhất chở 27 can dầu,mỗi can chứa 20 lít.Xe sản phẩm công nghệ hai chở các thùng dầu,mỗi thùng đựng 45 lít với chở nhiều hơn xe đầu tiên 90 lít.Hỏi xe thiết bị hai chở từng nào thùng dầu?


xe thứ nhất chở 27 can dầu moi can cho đôi mươi lít xe thứ 2 chở những thùng dầu mỗi thùng đựng 45 lit cùng trở nhiều hơn thế xe thứ nhất 90 lít hỏi xe thiết bị hai chở được bao nhiêu thùng dầu?


Xe trước tiên chỏ 27 đề nghị đầu, các căn chứa trăng tròn lít. Xe đồ vật hai chở những thùng dầu,mỗi thùng cất 45 lítvà chở nhiều hơn xe trước tiên 90 lít. Hỏi xe thiết bị hai chở từng nào thùng dầu?


xe thứ nhất chở 27 can dầu , từng can chứa đôi mươi lít , xe máy hai cho một vài thùng dầu , mỗi thùng chứa 45 lít và chở nhiều hơn nữa xe đầu tiên 90 lít . Hỏi xe lắp thêm hai cho bao nhiêu thùng dầu ?

mình vẫn tích mang đến ai bao gồm câu vấn đáp đúng cấp tốc và đầy đủ


xe trước tiên chở 26 can dầu, mỗi can chứa đôi mươi lít. Xe sản phẩm hai chở các thùng dầu, từng thùng đựng 45 lít cùng chở nhiều hơn thế nữa xe đầu tiên 90 lít. Hỏi xe vật dụng hai chở từng nào thùng dầu

các các bạn giải bài này mang lại mk nha

ai cấp tốc và giải đúng mk cho 3 tk

( mk ko cần hiệu quả nha )


Xe đầu tiên chở 27 can dầu, mõi can chứa đôi mươi l. Xe lắp thêm hai chở những thùng dầu, từng thùng cất 45 l cùng chở nhiều hơn thế nữa xe đầu tiên 90 l. Hỏi xe sản phẩm công nghệ hai chở từng nào thùng dầu.


Xe lần thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chưa đôi mươi lít, xe máy 2 chở một số thùng dầu, từng thùng cất 45 lít và trở nhiều hơn thế xe trước tiên 90 lít. Hỏi xe thứ 2 chở được bao nhiêu thùng dầu ?